Kokią informaciją reikia pateikti, kai yra įdarbinamas bendrijos pirmininkas?

Prašome Jūsų atsiųsti susirinkimo, kuriame yra išrinktas naujas pirmininkas, protokolą, prašymą dėl NPD taikymo, darbo sutartį, prašymą dėl priėmimo į darbą.
Taip pat prašome Jūsų pateikti prašymą į kurią sąskaitą reikės pervesti iš gyventojų už pirmininko atlygį surenkamas lėšas.

Kitos kategorijos

Kiti šios kategorijos klausimai