2023-08-14 1064 Peržiūros

Alytaus rajone, Pivašiūnų kaime, jau nuo pirmadienio, rugpjūčio 14 d. prasidės Žolinės atlaidai. Kviečiame atvykti ir dalijamės programa.


Rugpjūčio 14 d., pirmadienis
Atlaidų išvakarės. Jaunimo vakaras
Tarnauja Alytaus dekanato kunigai
18 val. šv. Mišios. Sutvirtinimas ir Eucharistinė procesija

Rugpjūčio 15 d., antradienis
Švč.. Mergelės Marijos ėmimo į dangų (Žolinės) iškilmė

Palaimintojo Teofiliaus Matulionio gimimo 150 metų sukakties minėjimas
Tarnauja Alytaus, Birštono, Elektrėnų, Kaišiadorių ir Merkinės dekanatų kunigai

Rugpjūčio 16 d., trečiadienis
Kunigų ir vienuolių diena

Tarnauja Merkinės dekanato kunigai

Rugpjūčio 17 d., ketvirtadienis
Caritas diena

Tarnauja Kaišiadorių dekanato kunigai

Rugpjūčio 18 d., penktadienis
Tikybos mokytojų, katechetų ir pedagogų diena

Tarnauja Širvintų dekanato kunigai

Rugpjūčio 19 d., šeštadienis
Ligonių, neįgaliųjų, slaugytojų ir medicinos darbuotojų diena

Tarnauja Alytaus dekanato kunigai

Rugpjūčio 20 d., sekmadienis
Šeimų diena

Tarnauja Elektrėnų dekanato kunigai


Rugpjūčio 21 d., sekmadienis
Dievo gailestingumo diena

Tarnauja Birštono dekanato kunigai

Rugpjūčio 22 d., pirmadienis
Švč. Mergelės Marijos karalienės liturginis minėjimas

Gyvojo Rožinio ir kitų maldos grupių diena
Tarnauja Molėtų dekanato kunigai

Šv. Mišios ir pamaldos atlaidų Pivašiūnuose metu:
Šv. Mišios – 10, 12 ir 18 val.
Rožinio malda – 9.30, 11.30 ir 17.30 val.
Išpažinčių klausoma nuo 9.30 val. ir nuo 17.30 val.
Adoracija Švč. Sakramento koplyčioje 9–19.30 val.