Privatumo politika

Galioja nuo 2022.04.07

Mes gerbiame Jūsų teisę į privatumą ir įsipareigojame užtikrinti Jūsų asmens duomenų apsaugą, bei Jūsų duomenų tvarkymą pagal galiojančius teisės aktus. Šioje privatumo politikoje (toliau – „Privatumo politika“) nurodytos taisyklės nustato kaip tvarkomi ir kam naudojami Jūsų asmens duomenys interneto svetainėje (tinklapyje) „www.bonodomo.lt“ (toliau „Svetainė”) ir/arba mobilių įrenginių programėlėje BonoDomo (toliau „Programėlė“).

Prisijungdamas, sukurdamas paskyrą arba bet kaip naudodamasis Svetaine, Programėle ar jų paslaugomis, taip pat registracijos Svetainėje, Programėlėje metu pažymėdami langelį „Susipažinau ir sutinku su privatumo politika“ ir/ar naudodamiesi Svetainės ar Programėlės teikiamomis Paslaugomis jūs (toliau Privatumo politikoje, priklausomai nuo konteksto, įvardijama kaip „duomenų subjektas“, „Jūs“, „Jūsų“, „Jums“, „Jus“ ar pan.), patvirtinate, kad susipažinote su Privatumo politika ir įsipareigojate jos laikytis visą naudojimosi paslaugomis (Svetaine ar Programėle) laikotarpį, o, kiek taikoma, ir po naudojimosi paslaugomis pabaigos.

Tuo atveju, jei nesutinkate su šios Privatumo politikos nuostatomis, prašome atsijungti nuo Svetainės, nediegti arba ištrinti Programėlę ir jomis nesinaudoti.

BENDROSIOS NUOSTATOS

Įmonė(s), nurodyta(os) Svetainėje ir/arba Programėlėje, priklausomai nuo konteksto, įvardijama kaip „Įmonė“, „Mes“, „Mūsų“, „Mums“, „Mus“ ar pan. sukūrė ir administruoja šią Svetainę ir/arba Programėlę, skirtą vartotojams teikti BonoDomo / Mano Būstas įmonių grupės paslaugas, tarp jų – Paslaugas, susijusias su daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų administravimu; kitas būsto paslaugas, įskaitant paslaugas susijusias su būsto pirkimo-pardavimo, trumpalaikės ir ilgalaikės nuomos, subnuomos, vertinimo, būsto remonto, aptarnavimo, aplinkos priežiūros, komunalinės ir panašios paslaugos bei tarpininkavimas parenkant Jums priimtinas trečiąsias šalis teikiančias tokias paslaugas; finansines paslaugas, įskaitant mokėjimų inicijavimą, surinkimą, vartojimo kreditą ir paskolas, išperkamąją nuomą, lizingą, įsigijimo per nuomą, draudimo, finansinio tarpininkavimo ir bankines paslaugas bei tarpininkavimas parenkant Jums priimtinas trečiąsias šalis teikiančias tokias paslaugas; kitas su aukščiau nurodytomis paslaugomis susijusias fizines bei elektronines paslaugas, kurios nurodytos Svetainės ir/arba Programėlės skiltyje „Mūsų paslaugos“, tarp jų su paslaugų teikimu susijusias operacijas (pvz. paskyros sukūrimą, elektroninių pranešimų bei užsakymų pateikimą ir sandorių sudarymą, atsiskaitymą už paslaugas, vartotojo aptarnavimą ir pan.), taip pat su minėtų paslaugų teikimu vartotojui susijusias kitas elektronines paslaugas (bendrai kartu vadinamos – „Paslaugomis“). Įmonė(s) priklauso BonoDomo / Mano Būstas įmonių grupei.

Teikiant Paslaugas Svetainėje ir/arba Programėlėje, yra renkami ir tvarkomi Svetainės ir/arba Programėlės naudotojo ir su Svetainės ir/arba Programėlės naudojimu susiję asmens duomenys. Tai daroma laikantis galiojančių teisės aktų ir šios Privatumo politikos. Suprantame, kad naudojant Svetainę ir/arba Programėlę privatumo ir asmens duomenų apsauga yra svarbūs klausimai, todėl Privatumo politikoje detaliai nurodome, kokius asmens duomenis ir kaip tvarkome, kokias teises turite bei kokios pareigos taikomos tvarkomų asmens duomenų atžvilgiu.

Paslaugomis (Svetaine ir/arba Programėle) galite naudotis tik susipažinę su Privatumo politika ir įsipareigoję jos laikytis.

Privatumo politika taikoma visų Jūsų asmens duomenų tvarkymui teikiant Paslaugas Svetainėje ir/arba Programėlėje. Aktualią Privatumo politikos redakciją visada rasite Svetainės skiltyje „Privatumo politika”.

Atskirų kategorijų asmens duomenų tvarkymui, ypač kai asmens duomenys tvarkomi kitais tikslais ir kitais būdais nei nurodyta šioje Privatumo politikoje (pvz. kai duomenys tvarkomi ne Svetainėje ir/arba Programėlėje), Įmonė gali nustatyti ir viešai paskelbti atskiras taisykles. Nuoroda į tokias taisykles pateikiama šioje Privatumo politikoje toliau.

Siekdami užtikrinti Jūsų, mūsų darbuotojų ir kitų asmenų turto, sveikatos ir gyvybės apsaugą, mes savo administruojamose patalpose ir teritorijose galime vykdyti vaizdo stebėjimą. Vaizdo stebėjimą vykdome ir į vaizdo stebėjimo lauką patenkančių asmenų duomenis (vaizdo duomenis) tvarkome mūsų teisėto intereso pagrindu. Vaizdo stebėjimo sistemos nenaudoja veido atpažinimo ir (ar) analizės technologijų, jomis užfiksuoti vaizdo duomenys nėra grupuojami ar profiliuojami pagal konkretų duomenų subjektą (asmenį). Apie vykdomą vaizdo stebėjimą asmenys visais atvejais informuojami informaciniais ženklais su vaizdo kameros simboliu ir duomenų valdytojo rekvizitais, kurie pateikiami prieš patenkant į stebimą teritoriją ir (ar) patalpą. Atitinkamoje teritorijoje ir (ar) patalpoje gerai matomoje vietoje taip pat skelbiamos vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės. Į vaizdo kamerų stebėjimo lauką nepatenka patalpos, kuriose asmenys tikisi absoliučios asmens duomenų apsaugos, pavyzdžiui asmens higienos patalpos. Vaizdo stebėjimo metu surinkti asmens duomenys (vaizdo duomenys) saugomi iki 30 (trisdešimties) kalendorinių dienų nuo užfiksavimo dienos ir automatiškai sunaikinami įrašant naujesnius duomenis.

ASMENS DUOMENŲ VALDYTOJAS

Jūsų asmens duomenų, tvarkomų teikiant Paslaugas Svetainėje ir/arba Programėlėje, valdytojai yra: BonoDomo / BonoDomo / Mano Būstas įmonių grupės bendrovė, administruojanti daugiabutį gyvenamąjį namą, kuriame Jums nuosavybės teise priklauso butas ir/ar kita patalpa (pvz. Vilniuje esančiam būstui – Mano Būstas Vilnius, UAB (kodas 121452091);  UAB Mano Būstas (kodas 304894999); UAB BonoDomo (kodas 303005920).

Konkrečių Jūsų asmens duomenų, tvarkomų teikiant Paslaugas Svetainėje ir/arba Programėlėje, valdytoją visada galite sužinoti prisijungę prie Svetainės / Programėlės skiltyje „Kontaktai“.

Duomenų valdytojas(ai) tvarko asmens duomenis pats arba pasitelkia duomenų tvarkytoją (tvarkytojus), pvz. technologinių platformų panaudotų Svetainės ir/arba Programėlės veikimui tiekėjus,

Mes taip pat naudojamės Facebook, Google, kitų interneto platformų paslaugomis. Apie šių paslaugų teikėjų privatumo politiką, renkamus duomenis ir taikomas asmens duomenų apsaugos priemones galite perskaityti minėtų paslaugų teikėjų privatumo politikose. Daugiau informacijos apie tai, kaip veikia, o taip pat informaciją apie tai, kaip galite nesutikti su tokių reklamų rodymu ar tokiu duomenų naudojimu, rasite minėtų paslaugų teikėjų pateikiamoje informacijoje pvz.: https://lt-lt.facebook.com/policies/; https://policies.google.com/technologies/.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

Jūsų asmens duomenis galime tvarkyti šiais tikslais:

 • Paslaugų teikimas (sutarties vykdymas). Jūsų asmens duomenis naudojame, kad galėtume Jums teikti Paslaugas, pvz., Jums sudaryti sandorius, Jums suteikti Paslaugas, pateikti pranešimus susijusius su Paslaugomis, matyti savo veiksmų ir sandorių istoriją, tvarkyti Jūsų Svetainės ir/arba Programėlės paskyrą ir pan. Jūsų asmens duomenis taip pat galime naudoti, kad susisiektume su Jumis dėl Jums teikiamų Paslaugų (informuotume apie svarbiausius įvykius Jūsų name (gedimai, avarijos, susirinkimai, energetinių resursų atjungimas, šildymo sezono pradžia ir pabaiga, atlikti darbai ir kt., taip pat tvarkyti visų Jūsų sutarčių duomenis su Mumis, Mūsų paslaugų tiekėjais ir partneriais, ir juos pateikti Jūsų vartotojo paskyroje.
 • Kliento tapatybės nustatymas, kliento pažinimas ir sutarties sudarymas. Teisės aktai Mus įpareigoja identifikuoti Jus prieš pradedant teikti Paslaugas. Jūsų tapatybei patikrinti galime tvarkyti Jūsų asmens dokumentų kopijas (Jūsų pasą ar asmens tapatybės kortelę, leidimą gyventi ir pan.) ir juose esančius duomenis bei Jūsų atvaizdo duomenis (asmens dokumentuose ir/arba gautus iš Jūsų), arba reikalaujame Jus pasinaudoti trečiųjų šalių identifikacinėmis paslaugomis, arba galime gauti Jūsų tapatybės duomenis iš mobiliojo ryšio operatoriaus (išdavusio Jūsų naudojamą SIM kortelę), arba galime palyginti duomenis iš visų šių šaltinių, o taip pat pasinaudoti trečiųjų asmenų teikiančių identifikavimo paslaugas paslaugomis. Dokumentų kopijos gali būti išsaugomos vadovaujantis teisės aktų reikalavimais.
 • Tam, kad informuotume apie Paslaugų pokyčius, sutrikimus, atsakytume į Jūsų paklausimus ar spręstume Jūsų pareikštus Mums skundus).
 • Paslaugų vertinimas, kūrimas, vystymas bei kokybės gerinimas. Minimalia verslo poreikiams būtina apimtimi ir, kai įmanoma, nuasmeninus, Jūsų asmens duomenys gali būti papildomai tiesiogiai gaunami iš Jūsų ir kitaip tvarkomi, pvz., susisiekiant su Jumis dėl Paslaugų vertinimo, arba nuasmeninant ir naudojant Svetainės ir/arba Programėlės naudojimo įpročių ir tendencijų analizei, siekiant pažinti klientą, jo lūkesčius, vystyti Paslaugas ir Svetainę ir/arba Programėlę. Jūsų asmens duomenis galime naudoti Paslaugų, Svetainės ir/arba Programėlės klaidoms ištaisyti ir veikimui gerinti.
 • Mokumo vertinimas ir įsiskolinimo valdymas bei profiliavimas (įkaitant teisės aktų, tokių kaip Atsakingo skolinimo nuostatai Mums numatytas pareigas). Jūsų asmens duomenis naudojame, kad galėtume įvertinti kokios apimties Paslaugos (pvz. koks vartojimo kreditas) Jums gali būti suteiktos, nepažeidžiant atsakingo skolinimo principų, taip pat  tam, kad užtikrinti savalaikį atsiskaitymą už Paslaugas ir skolų grąžinimą.
 • Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija (teisės aktų numatytų pareigų vykdymas). Jūsų asmens duomenys tvarkomi, pvz., vykdant pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos ir kitas pareigas Mums nustatančių teisės aktų reikalavimus.
 • Mūsų teisių bei teisėtų interesų užtikrinimas bei apsauga, įskaitant skolų ir netesybų išieškojimus. Jūsų asmens duomenis tvarkome įgyvendindami ir gindami savo teises pagal sutartį, sudarytą su Jumis dėl Paslaugų teikimo.
 • Paslaugų siūlymas (tiesioginė rinkodara). Jūsų asmens duomenys tvarkomi siekiant pateikti Jums aktualią informaciją apie Mūsų ir Mūsų grupės įmonių prekes ar paslaugas (įskaitant teikiamas kartu su Mūsų partneriais, pvz., būsto remonto paslaugų teikėjais), taip pat teirautis Jūsų nuomonės dėl jų.
 • Klientų aptarnavimas elektroninio ryšio priemonėmis, įrodymų surinkimas Mūsų teisių ir teisėtų interesų gynimo tikslais. Susisiekus su Mumis telefonu, pokalbiai gali būti įrašomi nurodytu tikslu, apie tai atskirai informuojant.
 • Turto, sveikatos ir gyvybės saugumo užtikrinimo tikslai (pvz. vykdant vaizdo stebėjimą).

Jūsų asmens duomenis galime tvarkyti ir kitais aukščiau nenurodytais tikslais, kiek to reikalauja teisės aktai, ir, kai tai yra būtina dėl kitų teisėtų tikslų, Jus tinkamai informavę ar turėdami kitą teisėtą tvarkymo pagrindą.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PAGRINDAI

Jūsų asmens duomenis tvarkome tik turėdami teisėtą tvarkymo pagrindą:

 • sutikimą, kuris išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais;
 • sutarties pagrindu, siekdami su Jumis sudaryti ir/ar vykdyti sudarytą sutartį dėl Paslaugų teikimo (pvz., tvarkant Jūsų asmens duomenis, būtinus Paslaugoms užsakyti bei suteikti ir pan.).
 • vykdant sutartinius įsipareigojimus (pvz. vykdant Jūsų sutartyje su Mumis nustatytas pareigas)
 • įgyvendindami Mūsų teisėtus interesus (pvz., surinkti tinkamo Paslaugų teikimo Jums įrodymus, išieškoti skolas ir netesybas, vykdyti ir plėtoti veiklą, ginti Mūsų teises, valdyti įsiskolinimą, užtikrinti saugią Svetainės ir/arba Programėlės naudojimo patirtį bei saugumą ir kt.); arba
 • vykdydami teisės akto reikalavimą.

Esant poreikiui Jūsų asmens duomenis galime tvarkyti ir kitais teisės aktuose numatytais pagrindais apie tai, kai būtina pagal teisės aktus, Jus tinkamai informavę.

TVARKOMI ASMENS DUOMENYS

Mes ar Mūsų pasitelkti paslaugų teikėjai (duomenų tvarkytojai) tvarkome su Jūsų naudojimusi Paslaugomis (ypač su Paslaugų užsakymu ir sandorių sudarymu) susijusius Jūsų ir kitų asmenų asmens duomenis bei galime automatiškai rinkti techninius Svetainės ir/arba Programėlės generuojamus duomenis Jums naudojantis Paslaugomis ar Svetainės ir/arba Programėlės funkcionalumu (pvz., techninių Svetainės ir/arba Programėlės operacijų įrašai užfiksuojami sistemos žurnale). Įprastai sistemos žurnale užfiksuotuose techniniuose įrašuose užfiksuotų Svetainės ir/arba Programėlės duomenų nesiejame su Jumis, kaip Svetainės ir/arba Programėlės naudotoju, tačiau tam tikrais atvejais (užtikrinti tinkamai sąveikai tarp Svetainės ir/arba Programėlės ir mūsų sistemų bei užtikrinant sistemos saugumą taip pat sprendžiant technines problemas (bei, pvz., fiksuojant sandorių ir kitų veiksmų laiką; fiksuojant Jūsų naudojantis Svetaine ir/arba Programėle duotus sutikimus; vykdant nuolatinį kliento operacijų stebėjimą pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos tikslais, pirmą kartą įjungus Svetainę ir/arba Programėlę užfiksuojant Jūsų identifikacinius duomenis) Jus bus galima identifikuoti ar išskirti pagal techninius įrašus užfiksuotus sistemos žurnale. Sistemos žurnale užfiksuotuose techniniuose Svetainės ir/arba Programėlės operacijų įrašuose fiksuojame Jūsų naudojantis Svetaine ir/ar Programėle atliekamus veiksmus, kuriems atlikti Svetainėje ir/arba Programėlėje reikia informacijos, nesaugomos pačioje Svetainėje ir/arba Programėlėje (pvz., veiksmo, kad suvestas slaptažodis, kad slaptažodis (ne)tinkamas, atlikimo faktas, kliento, atliekančio veiksmus Svetainėje ir/arba Programėlėje, tapatybės nustatymo lygis, kliento pateikti duomenys, atliktų Svetainėje ir/arba Programėlėje operacijų sąrašas). Tokiais atvejais Svetainės ir/arba Programėlės techniniai duomenys bus teisės aktų nustatyta tvarka traktuojami kaip Jūsų asmens duomenimis ir tvarkomi asmens duomenims tvarkyti nustatyta tvarka.

Sutikimo pagrindu, Kliento tapatybės nustatymui, kliento pažinimui ir sutarties sudarymui galime tvarkyti šiuos Jūsų asmens duomenis (šiuos asmens duomenis turėsite pateikti, nes to reikalauja teisės aktai arba tokie duomenys būtini norint su Jumis sudaryti ar vykdyti sutartį dėl Paslaugų teikimo; jų nepateikus, negalėsite gauti Paslaugų, naudotis Svetaine ir/arba Programėle):

 • asmens kodas;
 • vardas;
 • pavardė;
 • tel. numeris;
 • gimimo data (jeigu esate užsienietis) (jeigu yra – asmens kodas ar kita šiam asmeniui suteikta unikali simbolių seka);
 • Jūsų tapatybei nustatyti pateikto asmens tapatybės dokumento duomenys (kopija);
 • Jūsų parašas (išskyrus atvejus, kai asmens tapatybės dokumente jis neprivalomas);
 • Jūsų pilietybė (jeigu Jūs be pilietybės – valstybė, kuri išdavė asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą);
 • mobiliojo (kvalifikuoto elektroninio) parašo duomenys;
 • gyv. vietos adresas ir deklaruotos gyv. vietos adresas (jei skirias), įskaitant valstybę (jei gyvenate užsienyje);
 • Jūsų individualios veiklos ar verslo sritis;
 • Jūsų turimo turto, įsipareigojimų ir sandorių duomenys (objektai, sumos, laikas ir kiti duomenys);
 • darbovietė;
 • pareigos;
 • veiklos pobūdis;
 • pajamų šaltiniai;
 • Jūsų atvaizdas ir Jūsų tapatybę patvirtinančio dokumento arba jį atitinkančio dokumento atvaizdas, Jūsų veido atvaizdo atitiktį Jūsų pateiktam asmens tapatybės dokumentui leidžiantys patvirtinti duomenys (kai naudojama tapatybei patvirtinti);
 • biometriniai duomenys (techninėmis priemonėmis apdorotas Jūsų veido atvaizdas ir Jūsų asmens tapatybės dokumente esantis veido atvaizdas (kai naudojama tapatybei patvirtinti));
 • el. pašto adresas;
 • interneto protokolo (IP) adresas;
 • informacija apie telekomunikacijų galinį įrenginį;
 • kitų Jūsų sutarčių duomenys su mūsų įmonėmis, mūsų paslaugų tiekėjais ir partneriais;
 • kiti duomenys, gauti kliento tapatybės nustatymo ir/ar sandorio sudarymo metu.

Paslaugų teikimui galime tvarkyti šiuos Jūsų asmens duomenis:

 • asmens kodas;
 • vardas;
 • pavardė;
 • IBAN sąskaitos numeris;
 • telefono numeris;
 • gimimo data (jeigu esate užsienietis) (jeigu yra – asmens kodas ar kita šiam asmeniui suteikta unikali simbolių seka);
 • Jūsų tapatybei nustatyti pateikto asmens tapatybės dokumento duomenys (kopija);
 • Jūsų parašas (išskyrus atvejus, kai asmens tapatybės dokumente jis neprivalomas);
 • Jūsų pilietybė (jeigu Jūs be pilietybės – valstybė, kuri išdavė asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą);
 • el. pašto adresas;
 • gyv. vietos adresas ir deklaruotos gyv. vietos adresas (jei skirias), įskaitant valstybę (jei gyvenate užsienyje);
 • Svetainės ir/arba Programėlės naudotojo ID;
 • Jūsų lokacijos duomenys (jei aktualu);
 • sandorių ir Jūsų veiksmų duomenys (objektai, sumos, laikas ir kiti duomenys);
 • sistemos žurnale užfiksuota ir techniniuose įrašuose išsaugota Jūsų veikla Svetainėje ir/arba Programėlėje (techniniai įrašai), naudojama nesklandumų šalinimui bei sistemos saugumo užtikrinimui;
 • atsiskaitymui už Paslaugas pervestų ir/arba gautų lėšų likutis (suma);
 • finansinių operacijų duomenys (gautos, papildytos, įneštos, pervestos lėšos į paskyrą (suma), mokėjimo operacijų numeris, tipas (gauta, išsiųsta), statusas, data ir laikas, sumos, periodiškumas, mokėjimo paskirtis, operacijos mokesčio dydis, mokėjimui panaudotos iš atidėto mokėjimo sąskaitos sumos dydis);
 • su automatiniu papildymu susiję duomenys (ar ši paslauga įjungta, jai nustatyti parametrai ir pan.);
 • nustatyti limitai operacijoms;
 • banko kortelės duomenys (vardas, pavardė, numeris (jo dalis), galiojimo metai ir mėnesis, CVV kodas) jei kortelė susieta su Jūsų paskyra;
 • Jūsų apsilankymų Svetainėje ir/arba Programėlėje ir naudojimosi ja duomenys;
 • Svetainės ir/arba Programėlės saugos kodas;
 • interneto protokolo (IP) adresas;
 • duomenys apie Jūsų, Jūsų artimųjų šeimos narių ar pagalbininkų dalyvavimą politikoje ir/ar užimamas svarbias viešas pareigas;
 • kitų Jūsų sutarčių duomenys su mūsų įmonėmis, mūsų paslaugų tiekėjais ir partneriais;
 • sudarytų sutarčių dėl Paslaugų teikimo, duotų sutikimų, gautų pranešimų, Privatumo politikos ir kitų susijusių dokumentų versijos, kurių įsipareigojote laikytis;
 • Jūsų pateiktų Mums prašymų ir pranešimų duomenys;
 • Paslaugų vertinimui būtini Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, telefono numeris, pateikti vertinimai);
 • akcijų organizavimui būtini Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, telefono numeris, duomenys, ar atliktos konkrečios akcijos taisyklėse nurodytos užduotys ir pan.). Akcijai organizuoti Mes Jūsų atžvilgiu priimame automatizuotus sprendimus, kurie nustatomi konkrečiose akcijos taisyklėse.

Mokumo vertinimui ir įsiskolinimo valdymui bei profiliavimui galime tvarkyti šiuos Jūsų duomenis:

 • asmens kodas ar kitas unikalus identifikatorius;
 • vardas;
 • pavardė;
 • gyv. vietos adresas ir deklaruotos gyv. Vietos adresas (jei skirias), įskaitant valstybę (jei gyvenate užsienyje);
 • informacija apie šeimyninę padėtį;
 • sutuoktinio tapatybės duomenys;
 • išlaikomų asmenų skaičius;
 • nepilnamečių vaikų skaičius;
 • duomenys apie darbdavį, įdarbinimus ir atleidimus;
 • duomenys apie vertimąsi ūkine ar individualia veikla;
 • duomenys apie gautas ir paskirtas pastovias bei vienkartines socialines išmokas;
 • duomenys apie Jūsų pajamas ir išlaidas, jų tipą ir šaltinius;
 • duomenys apie socialines išmokas, jų tipą;
 • duomenys apie socialinio draudimo draudėją, socialinio draudimo periodo (termino) pradžias ir pabaigas;
 • duomenys apie nuosavybės teise valdomo turto duomenis, daiktines teises, turto vertę, suvaržymus ir apribojimus;
 • duomenys asmenų, dėl kurių yra pateikti prašymai neleisti jiems sudaryti vartojimo kredito sutarčių;
 • duomenys apie Jūsų turimas paskolas ir finansinius įsipareigojimus;
 • duomenys apie įsipareigojimus bei įsiskolinimus finansų įstaigoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims;
 • duomenis apie finansinių paslaugų sandorių rūšis, kredito limitus, kredito sumas, įsipareigojimų įvykdymo terminus, įsipareigojimų vykdymo periodus, įsipareigojimų vykdymo istoriją, įsiskolinimų dydžius ir terminus;
 • duomenys apie Jūsų, Jūsų artimųjų šeimos narių ar artimųjų dalyvavimą politikoje ir/ar užimamas svarbias viešas pareigas;
 • duomenis apie Jūsų išsilavinimą;
 • metaduomenis apie Jūsų mokumą bei gebėjimą atsakingai vykdyti prisiimtus finansinius įsipareigojimus, tarp jų duomenys apie Jūsų kredito reitingą, profilį, kreditingumo balą ar panašų indeksą, kuris Jums gali būti priskirtas ar suteiktas Mūsų arba trečiųjų asmenų.

Teisės aktų (pvz. Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įst., Mokėjimų įst., Mokesčių administravimo įst., Atsakingo skolinimo nuostatų ir kitų) numatytų pareigų vykdymui galime tvarkyti šiuos Jūsų duomenis:

 • Jūsų tapatybės duomenys;
 • Jūsų sandorių ir operacijų duomenys;
 • kiti teisės aktų reikalaujami duomenys.

Mūsų teisių bei interesų užtikrinimui ir apsaugai galime tvarkyti Jūsų pateiktus ir Mūsų sugeneruotus duomenis apie Jus (pvz., Jūsų sandorių ir prievolių Mums turinys, komunikacijos su Jumis duomenys,), taip pat kiti Mūsų interesų užtikrinimui reikalingi  duomenys.

Paslaugų vertinimui, kūrimui, vystymui bei kokybės gerinimui galime tvarkyti Jūsų kontaktinius duomenis ir Jūsų pateiktus (pvz., pranešimas apie klaidą) ir Mūsų sugeneruotus duomenys (pvz., naudojama Paslaugų apimtis), taip pat bet kokią kitą Jūsų pateiktą informaciją, įskaitant asmens duomenis, kai informuosite Mus apie Svetainės ir/arba Programėlės trikdžius ir klaidas.

Paslaugų siūlymui (tiesioginė rinkodara) galime tvarkyti šiuos Jūsų duomenis: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, pasirinktas pranešimų gavimo būdas (trumpąją SMS žinute, el. paštu, Svetainėje ir/arba Programėlėje).

Klientų aptarnavimui elektroninio ryšio priemonėmis (pvz. aptarnavimas ir konsultavimas Paslaugų, Svetainės ir/arba Programėlės naudojimo ir veiklos sutrikimų šalinimo klausimais), įrodymų surinkimui Mūsų teisių ir teisėtų interesų gynimo tikslu galime tvarkyti šiuos Jūsų duomenis: vardas, pavardė, telefono numeris, asmens kodas (arba paskutiniai 4 asmens kodo skaičiai), atsakymus į klausimus, sudaryti sandoriai ir atliktos bet kokio tipo operacijos, darbovietė, pareigos, veiklos pobūdis, pajamų šaltinis, el. pašto adresas, informacija, susijusi su klausimu dėl kurio kreipiamasi ar reikia ginti Mūsų interesus. Šiuo tikslu taip pat tvarkysime elektroninių ryšių komunikacijų įrašus, jų datas, laiką ir trukmę.

Organizuojant žaidimus arba akcijas Mes, kaip duomenų valdytojas, nuo konkretaus žaidimo arba akcijos pobūdžio ir taisyklių priklausančia apimtimi galime tvarkyti šiuos Jūsų ir/ar kitų asmenų asmens duomenis: užsakymo, sandorio ar operacijos numeris, vardas, pavardė, suma, laikas, data, kai dėl Jūsų laimėjimo arba naudos gavimo yra būtina sumokėti mokesčius, mokesčių deklaravimui ir sumokėjimui būtina informacija.

Kai kuriuos iš pirmiau nurodytų duomenų sugeneruojame patys. Pasikeitus Jūsų asmens duomenims, kuriuos Mums pateikėte bet kuriuo Privatumo politikoje nurodytu asmens duomenų tvarkymo tikslu, Jūs nedelsiant Mus informuosite apie pasikeitusius Jūsų asmens duomenis, kad Mūsų tvarkomi Jūsų asmens duomenys būtų tikslūs ir teisingi.

Jūsų asmens kodą tvarkysime galiojančių teisės aktų leidžiamu teisiniu, įprastai sutarties dėl Paslaugų Jums vykdymo, pagrindu.

ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI

Turėdami teisinį pagrindą, Jūsų asmens duomenis gauname:

 • tiesiogiai iš Jūsų (kai duomenis pateikiate pats ar Mums prašant, ar savanoriškai naudodamiesi Paslaugomis, nustatant Jūsų tapatybę, informuodami apie Svetainės ir/arba Programėlės klaidas);
 • sugeneruodami patys (pvz., Jus identifikuojantys techniniai Svetainės ir/arba Programėlės veikimo duomenys; Jūsų tapatybės nustatymo duomenys, sukurti tiesioginio vaizdo perdavimo metu užfiksuojant veido atvaizdą ir parodyto tapatybę patvirtinančio dokumento veido atvaizdo atitiktį);
 • iš Jūsų pasirinkto finansinių paslaugų teikėjo (pvz., komercinio banko);
 • iš kitų Mums informacinių technologijų, tapatybės patikrinimo/nustatymo ir/ar kitas paslaugas teikiančių Europos Sąjungoje įsteigtų asmenų;
 • iš viešų šaltinių (pvz., VĮ „Registrų centras“ tvarkomų registrų – Lietuvos Respublikos gyventojų registro, nekilnojamojo turto registro ir pan.; iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie SADM ir kt.);
 • iš visų ES teritorijoje veikiančių kredito įstaigų ir finansų įmonių;
 • rinkdami viešą neigiamą informaciją (pvz., teisės aktų pažeidimų informaciją) apie Jus internete pagal tikslinę paiešką;
 • iš organizacijų, tvarkančių viešus registrus ir tarptautines duomenų bazes (pvz., tvarkančių asmens dokumento galiojimo, tarptautinių finansinių sankcijų sąrašus);
 • iš Jums paslaugas teikiančių ir su jumis sutartis dėl paslaugų teikimo sudariusiu asmenų, kai jų paslaugos teikiamos ar valdomis per Svetainę ir/ar Programėlę;
 • iš kitų paslaugas teikiančių paslaugų teikėjų ir trečiųjų asmenų (pvz., interneto paslaugų teikėjų, tapatybės nustatymo bei KYC (pažink savo klientą) paslaugų tiekėjų);
 • su Jūsų žinia ir iš kitų asmenų.

ASMENS DUOMENŲ GAVĖJŲ KATEGORIJOS

Mūsų vardu ir pavedimu Jūsų asmens duomenis tvarko tik apmokyti, asmens duomenų saugumą ir konfidencialumą užtikrinantys Mūsų darbuotojai arba patikimi, tinkamai instruktuoti ir kontroliuojami informacinių technologijų ir kitų Paslaugoms teikti būtinų paslaugų teikėjai (Jūsų duomenų tvarkytojai), be to, tik tinkamam Paslaugų teikimui būtina apimtimi.

Galime pasitelkti paslaugų teikėjus tiek Lietuvoje, tiek kitoje Europos Sąjungos ar Europos Ekonominės Erdvės valstybėje, tiek ir bet kurioje kitoje pasaulio valstybėje („trečiojoje valstybėje“). Tokiu atveju, jei Mūsų pasitelktas paslaugų teikėjas yra įsteigtas trečiojoje valstybėje, neužtikrinančioje adekvataus Jūsų asmens duomenų saugumo, Mes taikysime reikiamas technines ir organizacines asmens duomenų apsaugos priemones (pvz., į sutartis su šiais paslaugų teikėjais įtrauksime asmens duomenų apsaugos sąlygas ir/ar naudosime kitas duomenų perdavimo teisėtumą ir saugumą užtikrinančias priemones), kad Jūsų asmens duomenys būtų apsaugoti nuo neteisėto tvarkymo tokiose valstybėse.

Visais atvejais, teikdami Jūsų asmens duomenis kitiems asmenims, taikome technines ir organizacines saugumo priemones, kurios užtikrina, kad Jūsų asmens duomenų gavėjai duomenis tvarkytų tik Privatumo politikoje nurodytiems tikslams ir laikydamiesi taikytinų teisės aktų reikalavimų duomenų teikimui. 

Neteikiame Jūsų asmens duomenų už BonDomo / Mano Būstas įmonių grupės ribų kitiems savarankiškiems duomenų valdytojams (gavėjams), išskyrus, kai tai būtina Privatumo politikoje nurodytiems tikslams pasiekti, pvz.:

 • kiek reikia Jūsų tapatybės patikrinimui, kai prisijungiate prie Svetainės ir/arba Programėlės, galime perduoti Jūsų asmens duomenis Mūsų pasitelktai, identifikavimo paslaugas teikiančiai įmonei;
 • kiek reikia Paslaugoms teikti (pvz., sudaryti ir vykdyti sandorius Svetainėje ir/arba Programėlėje, atlikti paskyros operacijoms), Jūsų asmens duomenis teiksime Jūsų užsakytų paslaugų teikėjams, įsteigtiems bet kurioje pasaulio valstybėje, kuriuos Jūs nurodysite ar kurie dalyvaus vykdant Jūsų sudarytą sandorį ir užsakytas Paslaugas (pvz., remonto paslaugų tiekėjams, mokėjimo įstaigoms, transporto paslaugų tiekėjams);
 • kiek reikia užtikrinti Jūsų aptarnavimą telefonu bei surinkti įrodymus Mūsų teisių ir teisėtų interesų gynimo tikslais, prieigą prie tam tikrų Jūsų asmens duomenų suteiksime Mums saugumo ir teisines paslaugas teikiantiems asmenims;
 • kiek reikia Paslaugų vertinimui, vystymui bei kokybės gerinimui, Svetainės ir/arba Programėlės klaidoms, veikimo trikdžiams ir netinkamam veikimui užfiksuoti, išanalizuoti ir pašalinti Jūsų asmens duomenis teiksime Svetainės ir/arba Programėlės techninį aptarnavimą atliekantiems subjektams;
 • turėdami teisinį pagrindą, Jūsų asmens duomenis galime pateikti jungtinės skolininkų rinkmenos administratoriui (pvz., UAB „Creditinfo Lietuva“ ir kt.).

Jūsų asmens duomenis galime teikti kitiems savarankiškiems duomenų valdytojams (gavėjams) ir teisės aktų reikalaujamais atvejais arba gavę Jūsų sutikimą.

Apie Jūsų asmens duomenų teikimą Jus informuosime, jei tai būtina pagal teisės aktus ir jei toks informavimas neprieštaraus teisės aktams ar nepakenks teisės aktų saugomų interesų gynimui.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO LAIKOTARPIS

Jūsų asmens duomenis tvarkysime minimalų pagal teisės aktus ar Privatumo politikoje nurodytiems tikslams pasiekti būtiną laikotarpį, o po to, jei neturėsime teisėto pagrindo tolesniam tokių asmens duomenų tvarkymui, saugiai ir neatkuriamai sunaikinsime. Konkretų asmens duomenų saugojimo laikotarpį parenkame atsižvelgdami į asmens duomenų pobūdį ir tvarkymo tikslus.

Įprastai Jūsų asmens duomenis tvarkysime visą Jūsų naudojimosi Paslaugomis laikotarpį ir 2 metus po naudojimosi Paslaugomis pabaigos.

Susirašinėjimo su Jumis Paslaugų teikimo ar Svetainės ir/arba Programėlės naudojimo klausimais duomenis saugosime visą naudojimosi Svetainėje ir/arba Programėlėje laikotarpį ir 2 metus po naudojimosi Paslaugomis pabaigos.

Jūsų asmens duomenis Paslaugų vertinimo, kūrimo, vystymo bei kokybės gerinimo tikslu saugosime 2 metus nuo atitinkamų duomenų pateikimo.

Mūsų teisių ir interesų apsaugos tikslu Jūsų asmens duomenis tvarkome įgyvendindami ir gindami savo teises pagal sutartis su Jumis, ir tvarkysime tokį laikotarpį, koks yra būtinas siekiant pasinaudoti Mūsų teisėmis ar apginti pažeistas teises ar interesus, arba tokį laikotarpį, koks yra būtinas laikantis teisės aktuose nustatytų procesinių terminų.

Kai Jūsų asmens duomenis tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu (pvz. tiesioginė rinkodara), Jūsų asmens duomenis tvarkysime atitinkamame sutikime (atitinkamame Privatumo politikos skyriuje) numatytą laikotarpį. Jei kitaip nenurodyta teisės aktuose, Jūsų asmens duomenų tvarkymo dokumentus (sutikimų, su kuriais sutikote, pranešimų apie duomenų tvarkymą, su kuriais susipažinote, įrodymus) tvarkysime visą Jūsų naudojimosi Paslaugomis laikotarpį, o 1 metus po naudojimosi Paslaugomis pabaigos (pvz., sutarties dėl Paslaugų teikimo nutraukimo) saugosime aktyviai netvarkydami.

Jūsų atlikti veiksmai Svetainėje ir/arba Programėlėje yra užfiksuojami techniniuose įrašuose (ir/arba sistemos žurnalo įrašuose) Svetainės ir/arba Programėlės parsisiuntimo, įdiegimo ir naudojimo galiniame įrenginyje (ar mobiliajame įrenginyje) momentu ar kitu momentu, kai Svetainėje ir/arba Programėlėje atliekami atitinkami fiksuojami veiksmai. Šie įrašai apie Jūsų atliktus veiksmus Svetainėje ir/arba Programėlėje tvarkomi ir saugomi, kadangi jie būtini siekiant išsaugoti teisines pasekmes sukeliančių veiksmų (tokių, kaip Jūsų atliktų operacijų patvirtinimai, sutarties sudarymą patvirtinantys įrašai ir pan.) įrodymus. Įrašų, kurie įrodo teisines pasekmes sukeliančius veiksmus, saugojimo terminui nustatyti taikoma tokia pati tvarka kaip ir asmens duomenims (Jūsų veiksmams), kuriems įrodyti jie yra saugomi.

Jūsų asmens duomenis, neturėdami teisinio pagrindo tolesniam tvarkymui saugiai sunaikinsime.

TIESIOGINĖ RINKODARA

Paslaugų siūlymus (pranešimus) teiksime Jums sutikus (pažymėjus atitinkamą laukelį) Svetainės ir/arba Programėlės naudojimo metu ar bet kada vėliau Svetainės ir/arba Programėlės nustatymuose, o teisės aktų leidžiamais atvejais – ir turėdami teisėtą interesą Jums pranešti apie Paslaugas bei panašias į Jūsų naudojamas Mūsų ir Mūsų grupės įmonių Paslaugas.

Svetainės ir/arba Programėlės naudojimo metu ar bet kada vėliau Svetainės ir/arba Programėlės nustatymuose pažymėję langelį dėl tiesioginės rinkodaros (pasiūlymų) gavimo, Jūs pasirenkate gauti Mūsų ir Mūsų grupės įmonių) pasiūlymus ir sutinkate, kad Mes, kaip duomenų valdytojas, galėtume su Jumis susisiekti el. paštu, telefonu, trumpąja sms žinute ir tiesioginiu pranešimu Svetainėje ir/arba Programėlėje, siekdami pasiūlyti Mūsų (ir Mūsų grupės įmonių) teikiamas paslaugas ar teirautis Jūsų nuomonės apie jas (tiesioginės rinkodaros tikslu) bei tvarkyti iš Jūsų gautus Jūsų asmens duomenis (telefono numeris, vardas, pavardė, el. pašto adresas, pranešimų gavimo būdas (telefonu, trumpąją sms žinute, el. paštu, Svetainėje ir/arba Programėlėje)) šio sutikimo pagrindu ir sąlygomis.

Turite teisę nesutikti gauti pranešimų. Duotą sutikimą pranešimams gauti galite bet kada atšaukti nepatirdami neigiamų pasekmių. Tai padaryti galite Svetainės ir/arba Programėlės nustatymų pasirinktyse, panaikindami pasirinktį (pvz., nuimdami varnelę) gauti pasiūlymus.

Jums nesutikus gauti pasiūlymų, neturėsime galimybės Jums pateikti aktualios informacijos.

Gavę prašymą atšaukti duotą sutikimą gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, nedelsiant nutrauksime Jūsų asmens duomenų tvarkymą sutikimo pagrindu, tačiau sutikimo atšaukimas nedarys poveikio sutikimu pagrįsto asmens duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo (iki atšaukiant sutikimą pateiktų pranešimų) teisėtumui.

Pranešimų apie Mūsų teikiamas paslaugas gavimo tikslu Jūsų asmens duomenis rinksime ir tvarkysime skaitmenine forma saugų tvarkymą užtikrinančiomis priemonėmis. Jūsų asmens duomenis pranešimams siųsti gausime iš Jūsų ir šiuo tikslu jų niekam neatskleisime.

Šio Jūsų sutikimo gauti pranešimus apie Mūsų teikiamas paslaugas pagrindu pranešimus siųsime visą laikotarpį, kol naudositės Svetaine ir/ar Programėle (iki kol nutrauksite Paslaugų teikimo sutartį) arba iki kol atšauksite šį sutikimą.

JŪSŲ TEISĖS

Savo asmens duomenų atžvilgiu turite šias duomenų subjekto teises:

 • žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • prašyti susipažinti su Mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir pateikti jų kopiją;
 • prašyti ištaisyti savo asmens duomenis;
 • prašyti ištrinti savo asmens duomenis;
 • prašyti perkelti tam tikrus savo asmens duomenis;
 • tam tikrais teisės aktų nustatytais atvejais prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
 • tam tikrais teisės aktų nustatytais atvejais pranešti Mums, kad nesutinkate su savo asmens duomenų tvarkymu;
 • atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, jei toks buvo duotas anksčiau;
 • jei Jūsų atžvilgiu priimame automatizuotus sprendimus (pvz., Jūsų asmens duomenų pagrindu išimtinai kompiuterinėmis priemonėmis priimame sprendimą neteikti Paslaugų) ar Jus profiliuojame (pvz., priskiriame Mūsų sukurtai kategorijai pagal Paslaugų vartojimą ar kitas savybes), turite teisę Mums pranešti, kad nesutinkate su sprendimu, Mūsų priimtu automatizuotomis priemonėmis, įskaitant profiliavimo pagrindu, ir reikalauti žmogaus dalyvavimo tokiam sprendimui priimti;
 • manydami, kad pažeidžiame Jūsų, kaip duomenų subjekto, teises, turite teisę teisės aktų nustatyta tvarka pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ir/ar dėl neteisėto Jūsų asmens duomenų tvarkymo reikalauti žalos atlyginimo teisme.

Jūsų teisių įgyvendinimo tvarka:

 • Asmens duomenų taisymas (tikslinimas, atnaujinimas), ištrynimas, apribojimas atliekamas Jūsų prašymu arba Mūsų iniciatyva įgyvendinant teisėtus (pvz., vidaus administravimo) tikslus. Visos kitos Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės įgyvendinamos tik Jūsų prašymu.
 • Jūsų prašymai įgyvendinti duomenų subjekto teises turi atitikti Privatumo politikos ir teisės aktų reikalavimus. Neatitinkantys šių reikalavimų prašymai gali būti laikomi nepagrįstais ir nevykdomi. Įgyvendinsime tik pagrįstus, nepiktnaudžiaujant teise pateiktus prašymus ir tik įsitikinę prašymą pateikusio asmens (ir atstovo) tapatybe ir teise pateikti prašymą.
 • Jūsų teisių įgyvendinimo prašymus vykdome tik gavę laisvos formos rašytinį Jūsų prašymą dėl konkrečios teisės (ar kelių teisių) įgyvendinimo. Prašymas turi būti pateiktas įskaitomais rašmenimis, prašyme nevartojama necenzūrinių žodžių, keiksmažodžių, įžeidžiančių ar nepagarbių formuluočių, prašyme turi būti aiškiai ir konkrečiai nurodyta, kurią teisę (kurias teises) siekiama įgyvendinti. Prašymą dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Mums turite pateikti el. paštu, ar asmeniškai atvykę į Mūsų biurą (Ozo g. 12A, Vilnius) arba paštu atsiųsdami Mūsų biuro adresu.
 • Prašymas turi būti Jūsų pasirašytas fiziniu parašu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Prašymas ir kartu su prašymu pateikiami dokumentai, jei jie privalomi pagal žemiau aprašytą Jūsų arba Jūsų atstovo tapatybės nustatymo tvarką, arba prašymas nepasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, turi būti pateikiami įprastai kompiuterio skaitomu formatu pakankamai ryškūs ir įskaitomi (pvz., skenuotas pdf dokumentas).
 • Tapatybei nustatyti ar prašymui patikslinti galime prašyti Jūsų pateikti papildomos informacijos.
 • Jūsų prašymą pateikusio duomenų subjekto (ir jo atstovo) tapatybę nustatysime pagal prie prašymo pridėtą(-us) notariškai patvirtintą(-us) asmens tapatybės dokumento(-ų) kopiją(-as) arba Jums pasirašius prašymą kvalifikuotu elektroniniu parašu. Prašymą dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo pateikiant Jūsų atstovui pagal įstatymą ar pagal pavedimą, kartu su prašymu būtina pateikti atitinkamai atstovavimo teisę patvirtinančio dokumento (pvz., civilinės būklės akto), patvirtinto notariškai, ar įgaliojimo, patvirtinto notariškai, kopiją. Nepasirašius prašymo (įskaitant kvalifikuotu elektroniniu parašu) ir (ar) nepridėjus prie prašymo reikalaujamo(-ų) dokumento(-ų) kopijos(-ų), laikysime, kad Jūsų prašymas nepagrįstas ir nebus vykdomas. Prašymą ir kartu su prašymu pateiktus dokumentus saugosime prašymo vykdymo metu ir 3 metus po prašymo įvykdymo, o po to saugiai sunaikinsime;
 • Prašymai įgyvendinami ar atsisakoma (nurodant motyvus) tai padaryti per 30 kalendorinių dienų nuo Privatumo politiką ir teisės aktus atitinkančio prašymo pateikimo dienos. Šis terminas gali būti pratęstas teisės aktų nustatyta tvarka ir atvejais (pvz., jei prašymas susijęs su didele asmens duomenų apimtimi) iš anksto pranešant Duomenų subjektui. Atsakymą pateiksime Jums tokiu būdų, kurio atsiuntėte prašymą;
 • Neatlygintinai Jūsų prašymą įprastai vykdysime 1 kartą per kalendorinius metus. Piktnaudžiaujant teise pateiktų ar pakartotinių Jūsų iš esmės analogiško turinio prašymų, teikiamų nepraėjus 1 kalendoriniams metams nuo paskutinio analogiško prašymo įgyvendinimo (ar pagrįsto atsisakymo įgyvendinti tokį prašymą) dienos, ypač jei tuo laikotarpiu neįvykdėme esminių asmens duomenų tvarkymo pakeitimų, įgyvendinimui patiriamus kaštus galėsime Jūsų prašyti Mums kompensuoti arba tokį prašymą galėsime laikyti nepagrįstu ir jo neįgyvendinti. Prašymą taip pat galime laikyti nepagrįstu ir jo neįgyvendinti, jei: jame nebus nenurodyta, kokią konkrečiai teisę siekiama įgyvendinti; jame nebus pateikta Privatumo politikoje ar pagal teisės aktus prašymui būtina informacija; toks prašymas negalimas pagal teisės aktus ar Privatumo politiką; prašymas kitaip akivaizdžiai nepagrįstas; prašymas pateiktas piktnaudžiaujant teise; Jūsų asmens duomenų netvarkome; kartu su prašymu nepateikti (ar pateikti netinkami) dokumentai Jūsų (ar Jūsų atstovo) tapatybei identifikuoti; prašymą pateikęs asmuo nėra tinkamai įgaliotas ar neturi teisės pateikti prašymo; teisės aktai nenumato galimybės tenkinti prašymo. Įgyvendindami Jūsų prašymus, nepateiksime Mūsų komercine paslaptimi esančios informacijos ir kitų duomenų, kurių duomenų subjektui neteikti leidžia teisės aktai.

Teisę žinoti apie asmens duomenų tvarkymą įgyvendiname pateikdami informaciją Privatumo politikoje, informaciniuose pranešimuose Svetainėje ir/arba Programėlėje ir kitais kanalais.

Įgyvendindami teisę susipažinti su savo asmens duomenimis galite gauti patvirtinimą, kad tvarkome Jūsų asmens duomenis; informaciją, kokias Jūsų asmens duomenų kategorijas tvarkome, iš kokių šaltinių juos surinkome, kokiu tikslu juos tvarkome, kokioms gavėjų kategorijoms teikiame, koks tokių duomenų saugojimo laikotarpis; informaciją apie automatinį sprendimų priėmimą ar Jūsų profiliavimą (jei vykdoma); informaciją apie asmens duomenų perdavimą už Europos ekonominės erdvės ribų (jei vykdoma). Prašant pateiksime asmens duomenų kopiją Mūsų parinktu tinkamu formatu ir laikmenoje.

Identifikavę, kad tvarkome neteisingus, neišsamius ar netikslius Jūsų asmens duomenis, galite prašyti šiuos asmens duomenis ištaisyti ar ištrinti. Gavę prašymą ištaisyti asmens duomenis, sustabdysime tokių duomenų aktyvų tvarkymą, išskyrus saugojimą, patikrinsime asmens duomenų tikslumą, ir, jei taikoma, ištaisę neteisingus, neišsamius, netikslius duomenis, atnaujinsime ištaisytų asmens duomenų tvarkymą.

Teisės aktų nustatytais atvejais galite prašyti apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Tokiu atveju prašyme turite nurodyti apribojimo pagrindą, apribojamų asmens duomenų apimtį ir prašomą ribojimo taikymo laikotarpį. Jei nustatomas pagrindas apriboti asmens duomenų tvarkymą, atskirsime apriboto tvarkymo asmens duomenis nuo kitų asmens duomenų ir sustabdysime ribojamų duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, ir, jei taikoma, Jums apie tai pranešime. Apriboto tvarkymo asmens duomenis galėsime tvarkyti tik teisės aktais nustatyta apimtimi ir atvejais. Apribojus tam tikrų Jūsų asmens duomenų tvarkymą, gali būti neįmanoma užtikrinti visiško ar tinkamo Svetainės ir/arba Programėlės funkcionalumo ar Paslaugų teikimo.

Teisės aktuose numatytais atvejais ir apimtimi įgyvendinsime Jūsų teisę ištrinti visus ar dalį (išskyrus teisės aktų reikalaujamus toliau tvarkyti) Mūsų tvarkomų Jūsų asmens duomenų (teisė būti pamirštam). Gavę tokį prašymą, prašomus trinti duomenis (tiek, kiek tai neprieštaraus Mūsų pareigoms pagal teisės aktus) saugiai ir neatkuriamai sunaikinsime bei, jei įmanoma, informuosime Mums žinomus tokių asmens duomenų gavėjus apie Jūsų prašymą. Neturėdami protingos techninės galimybės vienu metu ištrinti visų Jūsų asmens duomenų kopijų iš visų informacinių sistemų ar atsarginių kopijų, Jums pranešime, kada duomenys galės būti visiškai pašalinti iš Mūsų sistemų.

Įgyvendindami teisę į asmens duomenų perkeliamumą (juos gauti įprastu, kompiuterio skaitomu ir sąveikiu formatu ar reikalauti perduoti kitam duomenų valdytojui), prašyme turėtumėte papildomai nurodyti: ar prašote gauti asmens duomenis pats, ar prašote perduoti Mūsų tvarkomus Jūsų asmens duomenis kitam duomenų valdytojui tiesiogiai (šiuo atveju turėtumėte tiksliai nurodyti ir tokį duomenų gavėją, gavėjo informacinę sistemą, į kurią prašote perkelti duomenis, pageidaujamą duomenų perkėlimui naudotiną formatą), taip pat prašomus perkelti savo asmens duomenis (apimtį), duomenų perkėlimo tikslus. Prašymas perkelti asmens duomenis gali būti reiškiamas tik ribotų asmens duomenų atžvilgiu: t.y. tik dėl tų asmens duomenų, kurie tvarkomi automatinėmis priemonėmis, kurie tvarkomi sutikimo ar sutarties vykdymo pagrindu ir kurie Jūsų tiesiogiai pateikti Mums ar Mūsų tiesiogiai fiksuoti (nenaudojant specialių algoritmų) Jums naudojantis Paslaugomis.

Kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi teisėto intereso pagrindu (pvz., Jūsų asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslais, Paslaugų, rinkos tendencijų analizei; Jūsų asmens duomenų teikimas Europos Sąjungoje ar trečiojoje valstybėje įsteigtai kredito įstaigai ar gavimas iš jos mokumo vertinimo, įtartinų finansinių operacijų ir sandorių tyrimui siekiant pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos tikslų) ar viešojo intereso pagrindu, Jūsų asmens duomenų pagrindu vykdomas profiliavimas ar automatinis sprendimų priėmimas (jei vykdomas), turite teisę nesutikti su tokiu Jūsų asmens duomenų tvarkymu. Nesutikdami, turite Mums pranešti Privatumo politikoje nurodytu būdu ir tvarka. Tokiu atveju atitinkamų asmens duomenų tvarkymą nutrauksime, nebent bus teisėtų ir pagrįstų priežasčių toliau tvarkyti Jūsų asmens duomenis.

Jūsų asmens duomenis tvarkant sutikimo pagrindu, turite teisę bet kuriuo metu atšaukti anksčiau duotą sutikimą (pvz., Svetainės ir/arba Programėlės nustatymų pasirinktyse panaikinant pažymėtus langelius arba pateikdami aukščiau nurodytą prašymą). Gavę informaciją apie duoto sutikimo atšaukimą, nedelsiant nutrauksime asmens duomenų tvarkymą sutikimo pagrindu, tačiau sutikimo atšaukimas nedarys poveikio sutikimu pagrįsto asmens duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

STATISTINĖS INFORMACIJOS TVARKYMAS BEI SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

Siekiant užtikrinti Jūsų tinkamą galimybę naudotis Svetaine, Programėle ir Paslaugomis, naudojame Paslaugoms suteikti būtinas technologijas – naudotojų įrenginių techninių parametrų, lokacijos, atliktų Svetainėje ir/arba Programėlėje techninių veiksmų ir kt. tvarkymui. Jokių duomenų, pagal kuriuos Jus galėtume betarpiškai identifikuoti ar išskirti iš asmenų grupės, naudojant šią technologiją nebus surinkta ir tvarkoma, o fiksuojamų techninių duomenų pagrindu Jūsų identifikuoti neįmanoma. Technologijos būtina tinkamam Paslaugų suteikimui, todėl bus taikoma, kol naudosite Svetainę ir/arba Programėlę. Technologinius sprendimus šiam tikslui teikia Mūsų pasitelkti patikimi tiekėjai (pvz., Google Inc.).

Slapukai (angl. „cookie“) – tai laikmenos, išsaugančios informaciją Jūsų įrenginyje. Naudojantis Svetaine į Jūsų įrenginį gali būti įrašomi sesijos slapukai, identifikuojantys sesiją ir techninius vartotojo parametrus.

Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti: www.AllAboutCookies.org. Slapukus kontroliuojate Jūs, todėl galite bet kuriuo metu jų atsisakyti arba juos sunaikinti (ištrinti, išdiegti), koreguodami Svetainei taikomus leidimus savo galiniame įrenginyje, išvalant talpyklą arba perinstaliuojant galinį įrenginį.

Naudojantis Programėle į Jūsų įrenginį įrašomos Programėlės bylos ir jos veikimui reikalingos bylos.

„Atidaryti slapukų įrankį“

DUOMENŲ SAUGUMAS

Taikome tinkamas saugumo priemones (įskaitant, bet neapsiribojant, duomenų šifravimą, perdavimo kanalų ir tinklo apsaugą, prieigos teisių valdymą), kad apsaugotume Mūsų tvarkomus Jūsų asmens duomenys nuo neleistinos prieigos, pakeitimo, atskleidimo, sunaikinimo ar kitokio neteisėto tvarkymo. Jei, nepaisant taikomų saugumo priemonių, įvyktų asmens duomenų saugumo pažeidimas, galintis turėti dideles neigiamas pasekmes Jūsų teisėms, apie tai Jus nedelsdami informuosime. Mes taip pat griežtai laikysimės visų įstatymuose nustatytų pareigų dėl pranešimų apie asmens duomenų saugumo pažeidimus.

KONTAKTAI

Turėdami klausimų dėl Privatumo politikos, Jūsų asmens duomenų tvarkymo ar siekdami įgyvendinti savo teises, prašome kreiptis į Mus el. paštu: [email protected], per Svetainę arba Programėlę arba telefonu Nr. 8 700 55966.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Galime bet kada savo nuožiūra pakeisti Privatumo politiką ar jos dalį. Tokie pakeitimai įsigalioja atnaujintą Privatumo politiką paskelbus Svetainėje ir/arba Programėlėje.

Prašome Jūsų reguliariai peržiūrėti ir susipažinti su naujausia Privatumo politikos versija. Planuodami esminių Privatumo politikos pakeitimų, Jums apie tai iš anksto pranešime Svetainėje ir/arba Programėlėje paskelbtu pranešimu ar kitu būdu.

Nesutikdami su atliktu Privatumo politikos pakeitimu, neturite teisės naudotis Svetaine, Programėle ir/ar Paslaugomis.

Privatumo politika pateikiama lietuvių kalba.