Svetainės naudojimo taisyklės

Galioja nuo 2022.04.07

Šios svetainės / programėlės naudojimosi sąlygos (toliau – „Sąlygos“) yra taikomos prisijungimui prie BonoDomo interneto svetainės, mobilios svetainės, taip pat BonoDomo mobilios programėlės, jose teikiamų elektroninių paslaugų, turinio ar funkcionalumo (toliau kartu vadinama – „Svetainė“).

Įmonė(s), nurodyta(os) Svetainėje ir/arba Programėlėje, priklausomai nuo konteksto, įvardijama kaip „Įmonė“, „Mes“, „Mūsų“, „Mums“, „Mus“ ar pan. sukūrė ir administruoja šią Svetainę ir/arba Programėlę, skirtą vartotojams teikti BonoDomo / Mano Būstas įmonių grupės paslaugas, tarp jų – Paslaugas, susijusias su daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų administravimu; kitas būsto paslaugas, įskaitant paslaugas susijusias su būsto pirkimo-pardavimo, trumpalaikės ir ilgalaikės nuomos, subnuomos, vertinimo, būsto remonto, aptarnavimo, aplinkos priežiūros, komunalinės ir panašios paslaugos bei tarpininkavimas parenkant Jums priimtinas trečiąsias šalis teikiančias tokias paslaugas; finansines paslaugas, įskaitant mokėjimų inicijavimą, surinkimą, vartojimo kreditą ir paskolas, išperkamąją nuomą, lizingą, įsigijimo per nuomą, draudimo, finansinio tarpininkavimo ir bankines paslaugas bei tarpininkavimas parenkant Jums priimtinas trečiąsias šalis teikiančias tokias paslaugas; kitas su aukščiau nurodytomis paslaugomis susijusias fizines bei elektronines paslaugas, kurios nurodytos Svetainės ir/arba Programėlės skiltyje „Mūsų paslaugos“, tarp jų su paslaugų teikimu susijusias operacijas (pvz. paskyros sukūrimą, elektroninių pranešimų bei užsakymų pateikimą ir sandorių sudarymą, atsiskaitymą už paslaugas, vartotojo aptarnavimą ir pan.), taip pat su minėtų paslaugų teikimu vartotojui susijusias kitas elektronines paslaugas (bendrai kartu vadinamos – „Paslaugomis“). Įmonė(s) priklauso BonoDomo / Mano Būstas įmonių grupei.

Prisijungdamas, sukurdamas paskyrą arba naudodamasis Svetaine, Jūs patvirtinate, kad perskaitėte ir sutikote su šiomis Sąlygomis ir sudarote teisiškai įpareigojančią sutartį su Įmone, bei sutinkate laikytis šių Sąlygų.

Tuo atveju, jei nenorite ar negalite prisiimti šiose Sąlygose nustatytų įsipareigojimų, prašome neprisijungti prie Svetainės ir/ar ja nesinaudoti.

Naudojimasis Svetaine

Svetaine gali naudotis ne jaunesni kaip 16 metų asmenys. Jūs negalite prisijungti ar naudotis Svetaine, jei esate mūsų verslo konkurentas, arba jeigu Jums uždraustas prisijungimas prie Svetainės, arba Jūsų paskyra anksčiau buvo uždaryta dėl bet kokių priežasčių, arba jei jums neleidžiama naudotis BonoDomo Paslaugomis dėl bet kokių priežasčių.

Mes suteikiame teisę Jums naudotis Svetaine, atsižvelgiant į šiose Sąlygose nurodytus apribojimus. Jūs galite naudotis Svetaine tik savo rizika, įskaitant riziką, kad naudojantis ja Jums gali būti pateikiamos paslaugos, kurios bus nesuprantamos, neteisingos, klaidinančios, naudojantis ja Jūs galite prarasti savo asmens duomenis, pinigus ar patirti kitą žalą. Mes turime teisę suspenduoti ar atsisakyti teikti Svetainės ir/ar BonoDomo paslaugos bet kuriuo metu dėl bet kokios priežasties.

Svetainė gali būti pakeista, atnaujinta, gali sutrikti ar būti sustabdyta jos veikla bet kuriuo metu be išankstinio pranešimo ir be Mūsų atsakomybės. Mes neprisiimame jokios atsakomybės už Jūsų dėl to patirtą žalą ar kitokius dėl to kilusius neigiamus padarinius.

Jei Jūs diegiate Svetainę ir ketinate ją naudoti verslo tikslais, Jūs privalote turėti teisę veikti bei naudotis BonoDomo paslaugomis ir atlikti mokėjimus atitinkamo verslo vardu, taip pat prisiimate šias Sąlygas atitinkamo verslo vardu.

Kad galėtumėte naudotis Svetainės funkcionalumu, Jūs turite susikurti paskyrą ir įrašyti informaciją apie save, įskaitant asmens duomenis ir mokėjimo duomenis (jeigu taikoma), įskaitant mokėjimo instrumento (pvz. mokėjimo kortelės) duomenis (jeigu taikoma). Jūs esate atsakingi už slaptažodžio, skirto prisijungti prie Jūsų paskyros, saugumą ir konfidencialumą. Jūs taip pat esate atsakingas už visus veiksmus ir įvykius, susijusius su Jūsų paskyra, taip pat Jūsų informacijos teisingumą. Jūs įsipareigojate Mus nedelsiant informuoti apie bet kokį neleistiną ar neteisėtą Jūsų paskyros naudojimą. Mes turime teisę išjungti arba apriboti Jūsų paskyrą bet kuriuo metu dėl bet kokios priežasties arba be priežasties.

Jūs įsipareigojate pateikti tik teisingą, išsamią ir tikslią informaciją apie save. Griežtai draudžiama registruoti paskyrą, apsimetant kuo nors kitu, sukurti paskyrą kitam asmeniui ar naudotis kito asmens paskyra, nurodyti ne savo elektroninio pašto adresą, ar sukurti vieną paskyrą keliems naudotojams. Jūsų tapatybės nustatymui mes galime prašyti pateikti mokėjimo duomenis ir juos panaudoti tapatybės patikrinimui. Detaliau apie tai, kaip Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, prašome skaityti Mūsų Privatumo politikoje.

Sukurdami paskyrą Jūs sutinkate gauti Mūsų komunikaciją. Pavyzdžiui, galite sulaukti pranešimų susijusių su artėjančio šildymo sezono pradžia, pranešimų apie remonto darbus ar komunalinių paslaugų sutrikimus Jūsų name, būsto priežiūros ir paslaugų pasiūlymų, reklaminės informacijos, atsiliepimų ar kitokių žinučių. Taip pat Mes galime Jums siųsti naujienlaiškius. Jei reklaminės informacijos gauti nepageidausite, jos galėsite bet kada atsisakyti.

Mokėjimai ir atsiskaitymas

Svetainės funkcionalumas apima mokėjimą už Paslaugas ir gali apimti periodinius mokėjimus arba automatinius balanso (papildymo) mokėjimus (jeigu taikoma), atsižvelgiant į Jūsų pasirinktą paslaugų lygį ir Jūsų parinktis. Paslaugų lygį, mokėjimo tipą ir mokėjimo būdą pasirenkate pats, registruojant paskyrą Svetainėje arba vėliau. Svetainės parinktyse galite bet kada tai pakeisti.

Patvirtinate, kad turite teisėtą teisę naudoti mokėjimo priemonę (mokėjimo kortelę ar kitą priemonę), kurią esate užregistravę Svetainėje, ir kad tokioje mokėjimo priemonėje yra pakankamai lėšų apmokėti už Paslaugas. Svetainėje užregistruota mokėjimo sąskaita ar mokėjimo priemonė turi leisti automatinius mokėjimus iš su ja susietos mokėjimo sąskaitos.

Mokėjimai už Paslaugas yra apskaičiuojami pagal Svetainėje Jums pateiktas sąskaitas.

Pasibaigus pasirinktam laikotarpiui (arba kalendoriniam mėnesiui, jei nepasirinktas kitas laikotarpis), sugeneruosime ir pateiksime Jums sąskaitą faktūrą. Gavę sąskaitą faktūrą, turite patikrinti, ar sąskaitose faktūrose pateikti duomenys yra tikslūs ir teisingi. Bet kurios pretenzijos, susijusios su sąskaitose faktūrose pateikta informacija, gautos po sąskaitos apmokėjimo laikotarpio, gali būti nepriimamos, o sąskaita faktūra bus laikoma suderinta su Jumis.

Mes siekiame, kad būtumėte visiškai patenkintas Paslaugomis. Jei kyla problemų dėl BonoDomo paslaugų, pirmiausia norėtume pašalinti problemą. Jei negalėjote naudotis Paslaugomis, kaip tikėtasi, arba jei kilo kokių nors kitų problemų, nedelsdami susisiekite su mumis BonoDomo Svetainėje nurodytais telefono numeriais.

Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti naudojimąsi Svetaine, BonoDomo Paslaugomis ir uždaryti Svetainės paskyrą.

Jūsų informacija Svetainėje

Jūsų asmens duomenys, Jūsų mokėjimo ir kontaktinė informacija, taip pat bet kokia kita informacija, kuri įrašoma Svetainėje, tame tarpe – mokėjimo priemonės, komunikacija su Mumis, taip pat kita informacija, kurią Jūs pateikiate/pateikėte savo Svetainės paskyroje laikoma Jūsų Svetainės informacija. Už Jūsų Svetainės informaciją esate atsakingas Jūs, ir, ją įrašius, ne visada galėsite ją ištrinti. Jūs prisiimate visą atsakomybę, susijusią su Jūsų Svetainės informacija, įskaitant jos teisingumą, atitikimą tikrovei, tikslumą ar jos atskleidimą kitiems asmenims.

Jūs patvirtinate, kad turite teisę arba reikalingus leidimus naudotis Jūsų Svetainės informacija.

Jūs suprantate, kad Jums gali kilti teisinė atsakomybė, įskaitant baudžiamąją, administracinę ir civilinę atsakomybę, jeigu Jūsų Svetainės informacijoje yra pateikiama melaginga informacija; klaidinanti ar apsimestinė informacija; informacija pažeidžianti bet kokias trečiųjų šalių teises, įskaitant teisę į privatumą, ar bet kurias kitas teises; informacija kuri yra neteisėta, įskaitant, bet neapsiribojant, netikrą ar svetimą tapatybę, neteisėtas mokėjimo priemones ir kt. informaciją kuri pažeidžia bet kokius įstatymus ar teisės aktus.

Mes tvarkome Jūsų Svetainės informaciją Paslaugų teikimui ir kitiems tikslams, nurodytiems Privatumo Politikoje.

Teisės į Svetainę

Mums priklauso išimtinės intelektinės nuosavybės teisės į Svetainę, įskaitant, bet neapsiribojant, Svetainės dizainą ir joje pateikiamą informaciją, vizualines sąsajas, interaktyvias nuorodas, grafiką, dizainą, kompiliacijas, programinį kodą, produktus, programinę įrangą, ir visus kitus Svetainės elementus ir komponentus, išskyrus Jūsų asmens duomenis ar trečiųjų šalių turinį.

Mums taip pat priklauso prekių ženklai, paslaugų ženklai, prekių pavadinimai ir kitos intelektinės ir nuosavybės teisės, susijusios su Svetaine pasauliniu mastu, saugomos autorinių teisių, prekių ženklų, patentų įstatymų ir visų kitų taikomų intelektinės nuosavybės teisių.

Jūs negalite keisti, atgaminti, platinti, kurti išvestinių darbų ar perdirbinių, viešai pristatyti ar bet kokiu kitu būdu eksploatuoti bet kokių Svetainės elementų ar jų dalies.

Mes galime viešai publikuoti reklamą ir kitą su Jūsų Svetainės naudojimu (įskaitant nuasmenintus asmens duomenis) susijusią informaciją. Už tokias reklamas Jums nepriklauso jokia kompensacija ar atlyginimas. Mes galime keisti tokios reklamos priemones, būdus ir apimtis be Jūsų žinios ir atskiro pranešimo.

Apribojimai

Mes neįsipareigojame Jūsų priversti laikytis šių Sąlygų. Skatiname Jus Mus informuoti apie galimus šių Sąlygų pažeidimus, padarytus kitų Svetainės vartotojų, tačiau tokių pažeidimų atvejais mes pasiliekame teisę savo nuožiūra imtis atitinkamų priemonių.

Naudojantis Svetaine, Jūs sutinkate nevykdyti, neskatinti bei nepadėti kitiems asmenims vykdyti toliau nurodytų veiksmų:

 • pažeisti bendražmogiškas etines ir moralines normas, gerus papročius, sąžiningo elgesio normas, pavyzdžiui, pateikiant melagingą ar netikrą informaciją, naudojant neteisėtas mokėjimo priemones;
 • pažeisti trečiųjų šalių teisęw, įskaitant konfidencialumo, asmens duomenų ar kitas išitines teises;
 • manipuliacijos Svetainės, Įmonės vardais, paslaugomis ar produktais;
 • galiojančių įstatymų pažeidimai.

Jūs taip pat sutinkate pats nesiekti, taip pat neskatinti kitų asmenų ir nepadėti jiems:

 • pažeisti šias Sąlygas;
 • pakeisti, pritaikyti, savintis, atgaminti, platinti, versti, kurti perdirbinius ar išvestinius kūrinius, juos viešai platinti, publikuoti, parduoti, jais prekiauti ar bet kokiu kitu būdu eksploatuoti Svetainę;
 • naudoti bet kokį robotą, automatinę programą ar algoritmą, procesą ar įrankį, siekiant prisijungti ar naudoti Svetainę;
 • pakeisti bet kokią Svetainės konstrukciją, funkcionalumą ar jų dalį;
 • pašalinti ar pakeisti bet kokį išimtinių teisių nuorodą, prekės ženklą ar kitą nuosavybės teisę žymintį ženklą ar pranešimą, kuris matomas bet kurioje Svetainės dalyje;
 • įrašyti, atgaminti ar rinkti informaciją apie kitus Svetainės naudotojus;
 • imtis bet kokių veiksmų, kurie Mūsų vertinimu, gali netinkamai ar neproporcingai daug apkrauti Įmonės technologinę infrastruktūrą ar kitaip apsunkinti naudojimąsi Svetaine;
 • bandyti neteisėtai prisijungti prie Svetainės, naudotojų paskyrų, kompiuterinių sistemų ar tinklų, neteisėtai braunantis į sistemą, „nulaužiant“, spėliojant slaptažodžius ar kitomis priemonėmis;
 • naudoti bet kokį prietaisą ar programinę įrangą, kuri trukdo Svetainės veiklai, ar kitaip gali paveikti tinkamą jos veikimą;
 • pašalinti, apeiti, atjungti, pažeisti ar kitaip kištis į Svetainės informacinio saugumo sprendimus ar priemones, kurios apsaugo ar užkerta kelią Svetainės neautorizuotą naudojimą, kopijavimą, ar nustato Svetainės naudojimo apribojimus.

Jūs taip pat sutinkate savo veiksmais nepažeisti  įstatymų reikalavimų ir nevykdyti anksčiau nurodytų veiksmų net jei tai leidžia taikomi įstatymai be išankstinio rašytinio pranešimo Mums, kurį turite pateikti prieš 30 dienų kartu su bet kokia informacija, kurios galime pagrįstai prašyti Mums pateikti, kad galėtume imtis tinkamų priemonių ar spręsti situaciją Mūsų nuožiūra.

Sutikimas su Sąlygomis

Atidarydami, prisijungdami, naršydami ir/ar bet kaip naudodami BonoDomo, kiekvieną kartą sutinkate ir patvirtinate, kad perskaitėte ir susipažinote su šiomis Sąlygomis ir įsipareigojate jų laikytis.

Privatumo taisyklės

Jūsų asmens duomenų tvarkymo taisyklės nustatytos atskiroje BonoDomo Privatumo Politikoje.

Atsakomybė

Mes jokiomis aplinkybėmis neatsakome už nenugalimų jėgų (force majeure) ar panašių aplinkybių pasekmes, kurių negalima protingai paveikti ar numatyti.

Jūs sutinkate apsaugoti Mus nuo ir nereikšti Mums jokių pretenzijų ar reikalavimų dėl pretenzijų ar reikalavimų, pareikštų Jums trečiųjų šalių ir kylančių ar susijusių su (i) Jūsų prisijungimu prie ar naudojimusi Svetaine, (ii) šių Sąlygų pažeidimu, (iii) bet kokių paslaugų, Jūsų įsigytų ar gautų Svetainės pagalba (išskyrus BonoDomo Paslaugas) arba (iv) Jūsų ar trečiosios šalies teisių ar įstatymų pažeidimų, padarytų, naudojantis Jūsų paskyra. Išvardintais atvejais Jūs įsipareigojate apsaugoti Mus ir asmeniškai prisiimti su tuo susijusias išlaidas, įskaitant teismines ir teisinių paslaugų (advokatų) išlaidas, žalos atlyginimo sumas ir pan.

Mes pasiliekame teisę Jūsų sąskaita imtis visų teisinės gynybos ir kontrolės priemonių bet kuriuo atveju, kai Jūs turite ginti mus ir tokiu atveju sutinkate bendradarbiauti su mumis ginantis nuo tokių reikalavimų.

Prašome ypač atidžiai perskaityti šį skyrių, kadangi jis riboja Mūsų atsakomybę (apribojimai galioja taikomos teisės ir įstatymų ribose):

 • Svetainė jums yra prieinama ir pateikiama “tokia kokia yra”, “su visomis klaidomis” ir “tik tuomet kai prieinama”. Jūs naudojatės Svetaine savo nuožiūra ir rizika. Mes negarantuojame ir neužtikriname Svetainės kokybės, tikslumo ar patikimumo, saugumo ir informacinės saugos, ar jos funkcionalumo. Atitinkamai, Mes neatsakome prieš Jus už bet kokią žalą ar nuostolius, kurie gali kilti dėl to.
 • Mes primygtinai nesuteikiame jokių tiesioginių ar netiesioginių garantijų, įskaitant garantijų dėl produktų ir paslaugų, susijusių su Svetaine ar prieinamų per Svetainę.
 • Jūsų vienintelė ir išskirtinė teisė ir gynyba dėl nepateisintų lūkesčių, susijusių su Svetaine, paslaugomis teikiamomis Svetainėje ir kitų žalų, bus jūsų teisė nesinaudoti Svetaine bei teisė uždaryti (ištrinti) savo paskyrą Svetainėje.
 • Mūsų maksimali suminė atsakomybė dėl Jūsų patirtos žalos ar bet kokių nuostolių susijusių su Svetaine neviršys 50 eurų (penkiasdešimt eurų). Mes visais atvejais neatsakome už netiesioginius, baudžiamuosius ar atsitiktinius nuostolius, negautas pajamas, verslo sustabdymą, emocinę žalą, žalą sveikatai, arba bet kokio pobūdžio duomenų ir informacijos praradimą.

Taikoma teisė ir ginčų sprendimas

Šioms Sąlygoms kaip ir bet kokiems ginčams, nesutarimams, pretenzijoms spręsti bei ieškiniams tarp Jūsų ir Mūsų bus taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Visi ginčai ir nesutarimai sprendžiami derybomis. Nepavykus ginčo ar nesutarimo išspręsti derybomis per 30 (trisdešimt) dienų, toks ginčas ar nesutarimas bus sprendžiamas teismine tvarka Vilniaus apylinkės teisme arba Vilniaus apygardos teisme pagal rūšinio teismingumo taisykles.

Pasibaigimas/Nutraukimas

Galite nutraukti naudojimąsi Svetaine bet kuriuo metu uždarydami (ištrindami) savo paskyrą, nustodami naudotis Svetaine arba apie tai pranešdami Mums.

Mes galime uždaryti Jūsų paskyrą, apriboti Jūsų galimybę naudotis tam tikromis Svetainės dalimis ir/arba uždrausti Jums prisijungti prie Svetainės dėl bet kokios arba be jokios priežasties, taip pat be jokio atskiro pranešimo ir be jokios atsakomybės už tai.

Bet kokio nutraukimo atveju, nesvarbu, inicijuoto Mūsų, ar Jūsų, šios Sąlygos išlieka galioti pilna apimtimi visiems veiksmams Svetainėje iki nutraukimo.

Kitos nuostatos

Šios Sąlygos gali būti bet kuriuo metu, be jokios priežasties ir be atskiro pranešimo ar atsakomybės pakeistos ar atnaujintos Mūsų nuožiūra toliau nurodytu būdu. Mes taip pat turime teisę savo nuožiūra bet kuriuo metu su ar be jokios priežasties ir be atskiro pranešimo ar atsakomybės keisti, atnaujinti ar nutraukti Svetainės veikimą.

Prašome reguliariai arba gavus su tuo susijusį pranešimą įsitikinti, kad esate susipažinę ar reikalui esant susipažinti su aktualia Sąlygų versija. Apie esminius Sąlygų pakeitimus ar atnaujinimą mes Jus galime informuoti išsiųsdami pranešimą Svetainėje ar el. paštu. Jūs negalite įsidiegti ir toliau naudoti Svetainės nesutikdami su Sąlygų pakeitimais.