2020-08-05 974 Peržiūros

 Vasaros viduryje jau aštuntąjį kartą Aplinkos ministerija paskelbė kvietimą teikti paraiškas senos statybos daugiabučių renovacijai. Šios paraiškos turi būti teikiamos projektą administruojančiai Būsto energijos taupymo agentūrai BETA. Tačiau, ar viską žinote apie šią programą ir svarbiausius daugiabučių renovacijos aspektus?

Kaip pasakoja didžiausios Lietuvoje daugiabučių namų administravimo įmonės „Mano BŪSTAS“ atstovas, renovacijos specialistas Andrius Vaitkūnas,  paraiškas daugiabučio renovacijai Būsto energijos taupymo agentūra BETA priims iki kitų metų kovo 1-osios.

Jos bus reitinguojamos ne tik pagal pateikimo laiką, tačiau atsižvelgiant į kitus kvietime numatytus atrankos kriterijus: ar projektas įtrauktas į savivaldybių parengtą kvartalo energinio efektyvumo didinimo programą, ar aukštesnė nei C energinio naudingumo klasė ir energinis efektyvumas, taip pat į didesnį gyventojų palaikymą.

Siekiant užtikrinti Daugiabučių namų tnaujinimo programos efektyvesnį įgyvendinimą šiais metais paraiškų vertinimą papildė naujas – energijos nepritekliaus kriterijus.

Dar vienas naujas reikalavimas, padėsiantis didinti senų daugiabučių renovacijos tempą Lietuvoje, nurodo, kad didesniuose kaip 1500 kv. m ploto daugiabučiuose turi būti įrengtos saulės jėgainės.

Svarbu paminėti, kad šiais metais bus sudaryta daugiau galimybių daugiabučiui būti nepriklausomam nuo išorinių energijos tiekėjų ir energiją šilumai, karštam vandeniui ir elektrai gamintis naudojant šilumos siurblius, saulės jėgaines ar kitus atsinaujinančiosios energijos įrenginius. Tokiems projektams ir priemonėms bus skiriama papildoma 30 proc. parama iš Aplinkos ministerijos administruojamos Klimato kaitos programos.

Pagal Aplinkos ministerijos kvietime numatytus kriterijus vykdomiems projektams valstybė 100 proc. apmokės arba kompensuos projekto parengimo, įgyvendinimo administravimo ir statybos techninės priežiūros išlaidas, o nepasiturintiems gyventojams (socialiai remtiniems?) gyventojams visos tenkančios išlaidos bus visiškai padengiamos. Iš viso Aplinkos ministerijos kvietimo metu numatoma Daugiabučių namų atnaujinimo programai skirti 150 mln. eurų, o energinį efektyvumą didinančioms priemonėms skiriama finansavimo dalis sudarys 50 mln. eurų, kompensuojant 30 proc. investicijų.

Kaip pasakoja „Mano BŪSTAS“ atstovas, nuo paraiškų teikimo programos pradžios, 2014-ųjų metų, „Mano BŪSTAS“ savo klientams padėjo įvykdyti net 116 renovacijos projektų, nors A.Vaitkūnas teigia, jog šių metų pabaigoje planuojama dar apie 20 daugiabučių namų viso renovacijos proceso pabaiga.

„Vien praėjusiais metais mūsų administruojamuose daugiabučiuose namuose buvo patvirtinta 16 renovacijos projektų Kauno skyriuje, 33 Klaipėdoje, 3 Vilniuje ir 14 – Šiauliuose. Šiuo metu „Mano BŪSTAS“ kuruoja 29 renovacijos projektus Kaune, 83 Klaipėdoje, 35 Vilniuje ir 27 Šiauliuose. Šiam procesui reikia ne tik daug laiko, tačiau ir atitinkamas žinias turinčių darbuotojų. Džiaugiamės, jog gyventojai mumis pasitiki, į mus kreipiasi ir dėkoja už paprastą ir aiškų komunikavimą bei gautą rezultatą. Savo klientams, norintiems gyventi atnaujintame daugiabutyje ir taip padidinti savo turto vertę, mes kuruojame namo atnaujinimo procesus nuo pradžios iki pabaigos, net administruojame ir renovacijai skirtą gyventojų kreditą“, – teigia A.Vaitkūnas.

Visgi, nors daugiabučio renovacija nėra itin paprastas ir greitas procesas, didžiausios Lietuvoje daugiabučių namų administravimo įmonės „Mano BŪSTAS“ atstovas sutiko papasakoti apie visus vykdomus etapus, susijusius su daugiabučio namo renovacija:

 1. Namo administratorius organizuoja informacinio pobūdžio susitikimą su namo gyventojais. Susitikime pristatoma visa renovacijos programa, smulkiai aptariami visi ją sudarantys etapai, kompensacijos, paraiškos ir terminai. Atsakoma į gyventojams kilusius klausimus.
 2. Vyksta gyventojų balsavimas raštu. Balsavimo biuleteniai yra įmetami į kiekvieno gyventojo pašto dėžutę, juose būsto savininkai gali balsuoti ir pamatyti aiškiai nurodytus tolimesnius proceso etapus. „Mano BŪSTAS“ atstovas atkreipia dėmesį į tai, jog kitaip nei kituose namo valdymo sprendimuose, norint įgyvendinti daugiabučio renovaciją, už ją privalo balsuoti 55 proc. ir daugiau turto savininkų.
 3. Viešųjų pirkimų erdvėje CPO perkamas investicinio plano rengėjas, kuris paruoš konkretaus objekto investicinį planą. Įprastai investicinio plano rengėjas atvyksta į atitinkamą objektą, jį apžiūri ir įvertina pagal tai, kokius renovacijos darbus name reiktų atlikti ir kokie yra daugiabučio namo gyventojų pageidavimai. Per du mėnesius (laikas nurodytas sutartyje) paruošiamas objekto investicinis planas, kurį sudaro du renovacijos paketai: A ir B.
  Dažniausiai A paketas yra pigesnis, jame numatomi tik pagrindiniai ir reikalingiausi daugiabučio atnaujinimo darbai, siūlomos pigesnės medžiagos ir šis paketas dažniausiai skiriamas pasiekti žemesnę energetinio efektyvumo klasę.
  O štai B paketu dažniausiai siekiama atitikti aukštesnio energetinio efektyvumo klasę, numatoma pakeisti kone visas komunikacijos sistemas, šiame pakete naudojamos kokybiškesnės, tačiau ir brangesnės medžiagos.
  Parengtame investiciniame plane taip pat apskaičiuotos tikslios išlaidos, kiek kainuotų vienas ir kitas renovacijos paketas. Taip pat apskaičiuojamos ir maksimalios bei atitinkamos išlaidų lubos visiems butų savininkams.
 4. Investicinis planas pristatomas gyventojams ir pateikiamas jų korekcijoms. Gyventojai išsako savo pastebėjimus, jie gali balsuoti dėl investicinio plano korektūros. Jei pradinis ar koreguotas planas gyventojus tenkina, jie raštiško balsavimo būdu renkasi tarp pateiktų A ir B renovacijos plano paketų.
  Svarbu, jog už investicinio plano rengimo išlaidas turi padengti namo gyventojai, o tai visam namui gali atsieiti nuo 800 iki 100 eurų. Visgi, jei gyventojai nepersigalvos ir įgyvendins paruoštą investicinė planą, vėliau gyventojų išlaidas už jį kompensuos valstybė.\
 5. Namo administratorius paruošia visus kitus reikiamus dokumentus ir galutinę informaciją pateikiama Būsto energijos taupymo agentūrai – BETA. Paraiškos renovacijai priimamos tik iki kovo 1-osios, o BETA sprendimas pateikiamas po maždaug 4-5 mėnesių.
 6. Reikalingas kreditoriaus patvirtinimas dėl kredito gavimo. Visi reikalingi dokumentai ir pat patvirtinimai išsiunčiami „Šiaulių bankui“ (šiuo metu kreditus renovacijai suteikia tik šis bankas), jog būtų pasirašomos preliminarios kreditavimo sutartys. Tai reiškia, kad bankas patikrina, ar name nėra skolininkų, kurių, norint gauti kreditą, name gali būti tik iki 10 proc. Skola yra fiksuojama, jei vieno buto savininkas skolingas daugiau nei 170 eurų.
  Jei visi dokumentai, patvirtinimai ir skolininkų sąrašai bankui yra tinkami, jis patvirtina, jog suteiks kreditą daugiabutyje vyksiantiems darbams. Esant būtinybei, pasikeitus skolininkų sąrašui, bankas vertinimą gali atlikti ir pakartotinai.
 7. CPO sistemoje perkamas techninis darbo projektas. Atestuoti projektuotojai pagal investicinį planą parengia techninį darbo projektą. Perkamos ekspertizės įmonių paslaugos, peržiūrimas parengtas projektas, pasirašomas aktas, kad viskas atitinka visus numatytus normatyvus.
 8. Rengiamas gyventojų susirinkimas, pristatomas konkretus objekto projektas.
 9. Gaunamas statybos leidimas ir CPO sistemoje yra perkamas projekto rangovas bei techninis prižiūrėtojas.
 10. Prasideda rangos darbai. Tai vidutiniškai trunka nuo 6 mėnesių iki 1 metų. Pagal statybos įstatymą rangovai paprastiems darbams suteikia 5-erių metų, paslėptiems darbams – 10 metų garantija.
 11. Aktuojami atlikti darbai, namas pristatomas valstybinei statybos inspekcijai.
 12. Gavus galutinius patvirtinimo aktus pradedama tvarkyti gyventojų paramos ir banko kreditas. Vėl teikiamas prašymas BETA, tikrinami ir tvirtinami reikalingi sertifikatai, nurodantys, kad po atliktos renovacijos namas atitinka numatytą energetinio efektyvumo klasę. BETA atlieka svarstymą, trunkantį apie mėnesį, ir atsiunčia paramos nutarimą. Paramos sutikimas siunčiamas bankui.
 13. Organizuojamas susirinkimas, kurio metu paaiškinama kreditų mokėjimų tvarka, grafikai ir visa kita aktuali informacija. Gyventojų kreditą toliau administruoja namo administratorius.