2023-02-10 935 Peržiūros

Vilniaus politikos analizės instituto (VPAI) duomenimis, nuo 2016 iki 2022 metų Kauno miestas ir rajonas tapo vienais iš geriausių, kuriant ir rūpinantis gyventojų gerove.

Siekdami ištirti savivaldybių gerovės indeksą šalies mastu VPAI ekspertai jas suskirstė į penkias grupes: didžiųjų miestų, kaimiškąsias, urbanizuotas, kurortų ir žiedines. Tyrimo rengėjai duomenis surinko iš Lietuvos statistikos departamento, Užimtumo centro, Higienos instituto bei Švietimo valdymo informacinių sistemų.

Bendrasis savivaldybių gerovės indeksas buvo sudarytas nagrinėjant socialinio saugumo, fizinio saugumo, ekonomikos gyvybingumo aspektus bei švietimo kokybę ir demografiją.

Savivaldybių gerovės indekso komponentai

Socialinio saugumo komponentu matuojama savivaldybių socialinės gerovės situacija pagal integraciją į darbo rinką, socialinę paramą ir skurdo riziką.

Fizinio saugumo komponentas – tai potencialių grėsmių gyvybei ir sveikatai rodikliai: automobilių kelių saugumas, nusikalstamumas, medicinos pagalbos prieinamumas ir mirštamumo nuo neužkrečiamųjų ligų statistika.

Ekonomikos gyvybingumo komponentas matuojamas konkurencingumo, investicijų patrauklumo ir augimo potencialo rodikliais: vidutinis atlyginimas, įmonių skaičius, tiesioginių užsienio investicijų skaičius tenkantis vienam gyventojui, užimtumo lygis.

Švietimo kokybės komponentą sudaro švietimo prieinamumo ir švietimo rezultatų rodikliai, o demografijos – demografinės senatvės koeficiento ir neto migracijos rodikliai.

kaunas
VPAI nuotr.

Rezultatai kalba patys už save

Kauno rajonas tarp žiedinių savivaldybių gyventojų gerovę kūrė sparčiausiai (5,1 balo). Bendrame savivaldybių gerovės indekse Kaunas surinko net 5,3 balus ir tik šiek tiek atsiliko nuo Vilniaus miesto (6,5) bei Neringos (5,8).

Nagrinėjant žiedinių savivaldybių grupę po Kauno rajono seka Klaipėdos (5,0), Vilniaus (4,6), Šiaulių (3,4), Panevėžio (3,2) ir Alytaus (2,8) rajonų savivaldybės. Džiugu, jog pagal bendrą rodiklį Kauno rajonas aplenkė net kelis didmiesčius ir kurortus: Klaipėdą, Šiaulius, Panevėžį, Palangą, Druskininkus, Birštoną.

Atlikto tyrimo rezultatai parodė, jog Kauno miestas ir rajonas turi labai gyvybingą ekonomiką, sparčiai tobulėjančią švietimo sistemą bei itin gerus socialinio saugumo rodiklius.

Visą VPAI atliktą Savivaldybių gerovės indekso tyrimą galite rasti čia: https://vilniusinstitute.lt/wp-content/uploads/2022/12/Indeksas_2022.pdf