2023-05-25 1237 Peržiūros

Birželį sukaks 160 metų nuo 1863 m. sukilėlių bandymo išlaipinti jūrų desantą Juodkrantėje. Lietuvos šaulių sąjunga kartu su Lietuvos jūrų muziejumi įamžins šį įvykį visuomenę pakviesdama į simbolinius renginius.

1863 m. sukilimas įsiplieskė jau beveik sunaikintoje Abiejų Tautų Respublikoje. Viena reikšmingiausių sukilimo operacijų buvo tarptautinę paramą gabenusios ekspedicijos bandymas išsilaipinti Juodkrantėje. 1863 m. pulkininko Teofilio Lapinskio vadovaujama daugiatautė savanorių rinktinė apie 25 t ginklų prikrautu laivu „Emilie“ iš Švedijos plaukė į Juodkrantę, ties kurios krantais pateko į audrą: nuskendo 28 drąsaus žygio dalyviai. Tai buvo žymiausia Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės tradicijas puoselėjusių sukilėlių prieš carinę Rusiją karinė jūrų operacija.

Dr. Dainiaus Elerto teigimu, tai – vienintelė didesnė karinė sukilėlių akcija Baltijoje ir Prūsijoje. Akcijai nepavykus, buvo suprasta, kad šią jūrą kontroliuoja Rusijos imperijos karo laivynas, o supančių valstybių vyriausybės nepalankios ar negali atvirai remti sukilėlių. Taip pat buvo suvokta būtinybė pradėti karo veiksmus jūrose ir išnaudoti jūrų teisę sukilėlių atkuriamai Respublikai.

Gegužės 31 d. 18:00 val. laivo-muziejaus „Sūduvis“ denyje rengiamas muziejaus istoriko vyr. muziejininko dr. Dainiaus Elerto pokalbis su žymiu XIX a. visuomenės tyrinėtoju Vytauto Didžiojo universiteto prof. dr. Egidijumi Aleksandravičiumi „1863 m. SUKILIMO JŪRINIS DĖMUO” apie 1863–1864 m. sukilėlių jūrinę ekspediciją ir desantą Juodkrantėje. Renginys atviras, nemokamas, o netilpusiems į laivą sudarytos galimybės jame dalyvauti Dangės krantinėje prie tilto.

Bendra renginių programa

Gegužės 31 d. (trečiadienis)

18:00-19:00 Istorikų pokalbis „1863 m. SUKILIMO JŪRINIS DĖMUO”, laivas-muziejus „Sūduvis“, Klaipėda;

Birželio 10 d. (šeštadienis)

07.00–12.00 JAUNŲJŲ ŠAULIŲ ŽYGIS Klaipėda – Juodkrantė (kviečiami prisijungti JŠ ar šauliai);

12.00–12.40 ŠV. MIŠIOS Juodkrantės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje už žuvusius išsilaipinimo operacijoje 1863 m.;

13.10–13.30 ŠVENTINĖ EISENA nuo bažnyčios iki Juodkrantės prieplaukos aikštės (ties L. Rėzos kultūros centru);

13.40–14.10 IŠKILMINGA RIKIUOTĖ prieplaukos aikštėje, GĖLIŲ PADĖJIMAS Juodkrantės kapinėse;

14.10–14.30 Karinių jūrų pajėgų orkestro KONCERTAS;

14.30–15.00 Žuvienės vaišės, kariuomenės ir visuomenės SAMBARIO LAIKAS;

22.00 „Žaliojo kelio“ ŠVYTURIO ĮŽIEBIMAS pajūryje (pasieniečių bokšto Žaliojo kelio g. Juodkrantėje šventinio apšvietimo trispalvės spalvom atidarymas).