2021-03-15 1044 Peržiūros

Dažnai tėvams išrinkti vardą savo naujagimiui tampa itin sunkia užduotimi su daug diskusijų, klausimų ir nuomonės pasikeitimų. „Kalba Šiauliai“ nusprendė apžvelgti vaikų vardus, kurie Šiauliuose buvo populiariausi per praėjusį penkmetį.

Populiariausi vaikų vardai Šiauliuose 2020-aisiais

2020-aisiais šiauliečiai savo naujagimiams skyrė ir gerai girdėtus ir itin retus vardus.

Pernai populiariausi naujagimių vardai Šiauliuose buvo Domas, Herkus ir Markas. Taip pat gana populiarūs vardai tapo Lukas bei Adas

Pats populiariausias naujagimės vardas praėjusiais metais buvo Lėja. Taip pat tėvai dažnai rinkosi savo vaikus pavadinti Adelės, Amelijos bei Luknės vardais.

Tarp įdomiausių – Atilė, Arija, Džestina, Eiprilė, Elita, Esmilė, Frėja, Jutautė, Jūnė, Klėja, Leilana, Latėja, Milagra, Safyra, Saulėja, Ziva. Dar didesnis retą vardą pernai Šiauliuose gavusių berniukų sąrašas.

Tai – Arvilas, Aramanis, Ailandas, Aksis, Beinoras, Doras, Domilis, Damiras, Edvirenas, Eitanas, Gantas, Girius, Gratas, Haidas, Hektoras, Hugas, Konoras, Madas, Magnus, Najus, Natas, Paskalis, Ronas, Sikstas, Tilas, Tauridas, Vijus, Žakas.

Populiariausi vaikų vardai Šiauliuose 2019-aisiais

2019 metais populiariausi mergaičių vardai – Emilija, Kamilė, Lėja, Luknė, Sofija, Ema, Amelija bei Patricija.

Tais pačiais metais populiariausi Šiauliuose gimusių berniukų vardai – Markas, Aronas, Domas, Matas, Benas, Arijus, Gabrielius, Herkus Jokūbas, Lukas, Nojus, Dominykas, Joris, Jonas, Motiejus.

Rečiausi vardai: Akari, Atsvei, Cirino, Donatela, Diandra, Devika, Dijora, Dangerutis, Edesa, Emerita, Einora, Erildas, Erijus, Elmas, Edenas, Etanas, Hardas, Hayk, Jurtė, Juta, Juna, Jomilė, Karlotė, Luna, Mažė, Raldas, Reimanas, Santaras, Savatij, Tilija, Toras, Travis, Zaina.

Populiariausi vaikų vardai Šiauliuose 2018-aisiais

Šiau­liuo­se 2018-aisiais metais po­pu­lia­riau­sias mer­gai­čių var­das bu­vo Smil­tė – tokį vardą tais metais gavo net 16 mer­gai­čių. Dau­giau ne­gu 10 vai­kų su­teik­ti šie var­dai: Emi­li­ja, Ga­bi­ja, Ka­mi­lė, Luk­nė, Lė­ja, Lie­pa, Pau­li­na, Ur­tė, Ame­li­ja, Go­da, Ug­nė, Pat­ri­ci­ja, So­fi­ja, Ema.

Po­pu­lia­riau­sias ber­niu­ko var­das bu­vo Lu­kas – tokį vardą gavo net 24 mažiausieji Šiauliečiai. Tarp po­pu­lia­riau­sių var­dų pa­te­ko ir Jo­nas, ki­ti po­pu­lia­rūs var­dai: Ma­tas, No­jus, Do­mi­ny­kas, Her­kus, Au­gus­tas, Do­mas, Jo­ris, Ka­jus, Ro­kas, Adas, Aro­nas.

Populiariausi vaikų vardai Šiauliuose 2017-aisiais

2017-aisiais populiariausių vardų Šiauliuose sąraše atsidūrė Emilija, Kamilė, Elija, Miglė, Domas, Lukas, Jokūbas, Matas, Emilis, Danielius, Domantas, Nojus, Dominykas, Aronas, Matas.

2017 metais 16 mergaičių suteiktas Austėjos, Lėjos vardai ir 26 berniukams Kajaus vardas.

Populiariausi vaikų vardai Šiauliuose 2016-aisiais

Populiariausi vardai, suteikti kūdikiams 2016 metais Šiauliuose , buvo Liepa, Emilija, Goda, Gabija, Ieva, Miglė, Amelija,Smiltė, Ema, Viltė, Eva, Urtė, Kamilė, Elija, Ugnė, Gabrielė.

O štai tarp berniukų populiariausiais tapo Jonas, Domas, Lukas, Jokūbas, Matas, Emilis, Danielius, Kajus, Gabrielius, Dominykas, Domantas, Benas, Herkus, Nojus, Dovydas, Kristupas, Aronas, Augustas, Tajus.