2024-06-21

Prieš Vilniaus Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčią iškilo atstatomos istorinės Viešpaties Jėzaus koplytėlės, nugriautos sovietmečiu, pamatai. Restauratoriai šiuo metu drožia bei lipdo Nukryžiuotojo ir Mergelės Marijos skulptūras, įsibėgėjusių koplytėlės statybų finišo bei iškėlimo laukia jau…