2022-01-27 813 Peržiūros

Smurtas – gili visuomenės problema, kurią išgyventi šeimose, mokyklose, gatvėse ar įvairiose internetinėse erdvėse žmonėms be galo sunku ir itin skaudu. Smurtavimo priežasčių, kaip ir smurto formų – ne viena. Atkreipkite dėmesį į Jus supančių žmonių elgesį bei veiksmus ir galbūt pastebėsite tai, ko visai nesitikėjote – smurto, ypač psichologinio, požymių. 

Pažvelgus giliau būtent į žmogaus fiziologiją ir istoriją, yra pripažįstama, jog smurto šaknys – instinktuose. Smegenyse yra centrai, atsakingi už išgyvenimo instinktą.

Visuomenėje visada rasite tiek ramesnio būdo žmonių, tiek linkusių į agresiją. To priežasčių gali būti ne viena: įgimti asmenybės ypatumai – temperamentas, jautrumas, bendra emocinė būklė, taip pat socialinė erdvė, aplinka, kurioje augama bei yra matomi įvairiausi pavyzdžiai šeimoje, tarp draugų ir pan.

Svarbu suprasti, kad smurtas gali pasireikšti įvairiomis formomis: fizinis smurtas, psichologinis smurtas, seksualinis smurtas, ekonominis smurtas.

Fizinis smurtas pasireiškia, kai:

 • į žmogų yra mėtomi daiktai;
 • vyksta stumdymas;
 • žmogus yra mušamas bei spardomas;
 • patiriamas įvairus žmogaus fizinis žalojimas;
 • žudoma.

Psichologinis smurtas pasireiškia, kai:

 • pravardžiuojama;
 • žmogui ribojama bendrauti su kitais asmenimis;
 • grasinama;
 • pradedami kankinti augintiniai;
 • žmogų bandoma supriešinti su vaikais;
 • žmogus yra izoliuojamas.

Seksualinis smurtas pasireiškia, kai:

 • verčiama mylėtis prieš žmogaus valią;
 • besimylint verčiama daryti tai, kas žmogui nepriimtina;
 • vyrauja įvairūs grasinimai, paremti mylėjimusi;
 • apgaudinėjama dėl apsaugos priemonių.

Ekonominis smurtas pasireiškia, kai:

 • siekiama ir pradedama kontroliuoti žmogaus išlaidas;
 • žmogui draudžiama dirbti, užsiimti veikla, kuri yra pelninga;
 • pradedami gadinti įsigyti daiktai.

Fizinis smurtas

Ši smurto forma apima įvairiausius fizinius žmogaus žalojimo būdus. Tai veiksmas, kuriuo siekiama sukelti bet kokį skausmą arba sužaloti. Kartu su fiziniu smurtu yra apribojama nukentėjusiojo laisvė bei apsisprendimai.

Psichologinis smurtas

Šiai smurto formai būdingas žodinis smurtas, kuomet tampa reguliaru bei sąmoninga skaudinti žmogų įvairiais verbaliniais išpuoliais. Norėdamas užgaulioti kitą asmenį, šio tipo smurtautojas specialiai pasirenka jautrius, be galo rūpimus aspektus: religija, šeimos nariai, draugai ir kt.

Seksualinis smurtas

Seksualinis smurtas apima visas žmogui nepageidaujamas lytinio akto formas, veiksmus, taip pat įvairius seksualinius ar bet kokius kitus fizinius užpuolimus. Šis smurtas pasireiškia ir tada, kai prieš kitą žmogų yra naudojama nepageidautina jėga, prievarta bei bauginimai, taip pat vertimas žiūrėti pornografiją ar ją imituoti.

Ekonominis smurtas

Ekonominis smurtas jaučiamas tada, kai yra pradedamas vykdyti kito asmens nuosavybės užgrobimas, būtiniausių išteklių atėmimas, taip pat ir uždarbio kontroliavimas ar netgi draudimas dirbti.