2024-06-18 754 Peržiūros
rasos

Jau šį penktadienį, nuo 19 val. iki pat paryčių Verkių rūmų parke bus švenčiamos Rasos. Dalijamės renginio programa ir kviečiame atvykti.

Meninę apeiginę programą atliks žinomi Vilniaus miesto folkloro ansambliai: „Jorė“, „Laukis“, „Varangė“, „Nalšia“, „Poringės“, tradicinė kapela „Griežikai“, liaudies dainų klubas „Raskila“, Punsko lietuvių folkloro ansamblis „Alna“.

Renginyje taip pat dalyvaus tradiciniai muzikantai, GTC Botanikos instituto mokslininkės vaistažolių žinovės Birutė Karpavičienė, Jolita Radušienė, būrėjos iš žolynų Rita Balsevičiūtė, Rita Balkutė, veiks žolynų turgelis. Šventės vedėja – senųjų papročių puoselėtoja Nijolė Balčiūnienė.

Šventės programa

19.00 Kupoliavimas, vainikų pynimas, vaistažolių turgelis.
19.30 Pasveikinimas, apeiginis vartų ratelis.
19.45 Kupolinių rateliai, būrimai iš žolynų.
20.30 Ugnies apeigos prie Lizdeikos aukuro, sutartinių giedojimas.
21.00 Vakaro Saulės palydėjimas dainomis, medžių pagerbimas.
21.40 Šventinio laužo, stebulės uždegimas, šokiai, dainos.
23.30 Eitynės su fakelais prie Neries, vainikų plukdymas.

Iki saulės patekėjimo

• paparčio žiedo ieškojimas,
• šokinėjimas per laužą,
• maudynės,
• medžių, javų lankymas,
• ritualinis prausimasis ryto rasa,
• tekančios Saulės sutikimas.