Kokia tvarka norint ant namo fasado/stogo įsirengti butui priklausantį kondicionierių?

Kada privalomi leidimai ir savininkų sutikimai

Įvairios įrangos, inžinerinių sistemų ar konstrukcijų tvirtinimas ant pastato fasado, šlaitinio stogo ar ant pastato plokščiojo stogo, kai jos iškyla daugiau kaip 1 m virš plokščiojo stogo parapeto, laikomas pastato išorės išvaizdą keičiančiais darbais. Montuojant naujus kondicionierius ar keičiant esamų kondicionierių vietą mieste ant daugiabučio gyvenamojo pastato išorinių sienų (fasadų), privaloma gauti butų ir kitų patalpų savininkų daugumos sutikimą (t. y. 50 procentų +1 balsas) įformintą protokolu, taip pat privaloma gauti statybą leidžiantį dokumentą (SLD), kurį išduoda savivaldybės administracija, kurios teritorijoje yra statinys.

Norint įsirengti kondicionierių daugiabučiame gyvenamąjame name, kai kondicionierius tvirtinamas ant namo fasado būtina:

  1. Turėti paruoštą projektą, remiantis statybos techniniu reglamentu „STR 1.05.01:2017“ ir atsižvelgiant į tai, kad yra keičiamas namo fasadas – daroma statinio rekonstrukcija.  Dėl projekto kreiptis į projektuotojus.
  2. Raštiškas daugumos savininkų pritarimas darbams – namo administratorius organizuoja balsavimą, kai pateikiamas darbų projektas administruojančiai įmonei.
  3. Statybos leidimas atlikti statinio paprastąjį remontą – norėdamas gauti leidimą gyventojas turi kreiptis į https://www.planuojustatau.lt/ ir pateikti projektą ir bendrasavininkų pritarimą.

Kada projekto ir leidimų kondicionieriaus montavimui nereikia

Kada kondicionieriaus išorinis blokas pastatomas ant žemės ar daugiabučio namo balkono grindų kaip laikinas įrenginys, jo netvirtinant prie balkono plokštės, o fasade nedaroma skylė oro kanalui, paruošti projektą, gauti raštišką daugumos savininkų pritarimą ir statybos leidimą neprivaloma. Jei montuojamas ant stogo, jis iškyla mažiau nei  1 m virš stogo parapeto, reikalinga schema, kurioje stogo vietoje bus tvirtinama, pro kur bus pravedami kondensato vamzdeliai bei laidai ir namo gyventojų pritarimas.

 

Kitos kategorijos