Kokia tvarka norint ant namo fasado/stogo įsirengti butui priklausantį kondicionierių?

Reikalingas daugiabučio namo bendrasavininkų sutikimas;
Būtina parengti paprastojo remonto aprašą, jeigu keičiama pastato išvaizda (reikia įvertinti, ar sumontavus kondicionierių pakis pastato išvaizda). Atvejai, kada privalomas statybą leidžiantis dokumentas statinio paprastajam remontui, nustatyti statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas” trečio priedo ketvirtame punkte. Šio priedo penktame punkte nurodyta, kad pastato išvaizdos keitimu laikomi šie darbai: balkonų, lodžijų įstiklinimas; fasado elementų keitimas (keičiant spalvą, matmenis, suskaidymą), stoglangių įrengimas, keitimas; esamų angų pastato fasade užtaisymas; šlaitinio stogo dangos keitimas, dažymas, stoglangių įrengimas, keitimas; fasadų dangos įrengimas, keitimas, dažymas; įvairios įrangos, inžinerinių sistemų ar konstrukcijų tvirtinimas ant pastato fasado ar šlaitinio stogo; įvairios įrangos, inžinerinių sistemų ar konstrukcijų, iškylančių daugiau kaip metras virš pastato plokščiojo stogo parapeto, tvirtinimas ant pastato plokščiojo stogo; Kultūros vertybių registre nurodytų kultūros paveldo statinio vertingųjų savybių keitimas; kiti darbai, keičiantys pastatų išvaizdą.
Pateikti dokumentus savivaldybės administracijai dėl statybą leidžiančio leidimo išdavimo.
Jeigu daugiabutis namas yra nekilnojamoji kultūros vertybė, dar reikalingas Kultūros paveldo departamento sutikimas.

Kitos kategorijos