Apskaita bendrijoms (BPO05)

 • Standartinis buhalterinės apskaitos paslaugų paketas
  • pirkimo ir pardavimo sąskaitų-faktūrų registravimas
  • piniginių lėšų (banko) apskaita
  • kaupiamųjų lėšų apskaita
  • kaupiamųjų ir kitų panaudotų lėšų ataskaitų rengimas ir teikiamas 1 k./metus pajamų/sąnaudų apskaita
  • finansinės atskaitomybės (balansas, veiklos rezultatų ataskaita, aiškinamasis raštas) rengimas pasibaigus finansiniams metams
  • mokėjimo pavedimų atlikimas
  • bendrijos pirmininko personalo dokumentų ruošimas, darbo užmokesčio ir su juo susijusių mokesčių skaičiavimas ir apskaita (įskaitant mokesčių deklaravimą)
 • Papildomos buhalterinės apskaitos paslaugos pagal atskirą poreikį bei susitarimą.