Sąskaitų išrašymas (BPO03)

  • Sąskaitų Partnerių klientams išrašymas Partnerių vardu.
  • Sąskaitų paskaičiavimas, paruošimas ir pateikimas, mokėjimų surinkimas.
  • Paslaugos apimtyje taip pat yra skaitiklių rodmenų deklaravimas.