Kada sprendimas laikomas priimtu pakartotinio balsavimo atveju?

Įvykusio pakartotinio balsavimo atveju laikoma, kad sprendimas pritarti svarstomam klausimui ar nepritarti priimtas balsuojančių vienodai patalpų savininkų balsų dauguma, bet ne mažiau kaip 1/4 visų patalpų savininkų. Įvykusio pakartotinio balsavimo dėl sprendimų, kuriems priimti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka reikalinga patalpų savininkų balsų dauguma, laikoma, kad sprendimas pritarti svarstomam klausimui ar nepritarti priimtas, jei vienodą nuomonę išreiškė daugiau kaip 1/2 patalpų savininkų.

Kitos kategorijos