Kas skaičiuoja balsavimo rezultatus?

Balsavimo rezultatus skaičiuoja namo administratoriaus sprendimu ne mažiau kaip iš 3 asmenų sudaryta komisija.

Kitos kategorijos