Koks biuletenis laikomas negaliojančiu?

Biuletenis laikomas negaliojančiu, jei jis:

  • Nepasirašytas patalpos savininko ar jo įgalioto asmens;
  • Pasirašytas neturint įgaliojimo;
  • Neužpildyti būtini laukai.

Kitos kategorijos