Koks biuletenis laikomas negaliojančiu?

Biuletenis laikomas negaliojančiu, jei jis:
  1. nepasirašytas patalpos savininko ar jo įgalioto asmens;
  2. pasirašytas neturint įgaliojimo.

Kitos kategorijos