Kodėl gavau mokėjimo sąskaitą su skolą už praėjusį laikotarpį, nors mokėjimo sąskaitą buvo apmokėta?

Gali būti, kad praėjusio mėnesio sąskaita nebuvo apmokėta laiku, todėl paslaugos teikėjas, negavęs mokėjimo iki nurodytos datos, paruošė naują sąskaitą, ankstesnę sumą įtraukdamas kaip skolą. Rekomenduojame nepasilikti sąskaitos apmokėjimo paskutinei mėnesio dienai ir sąskaitą apmokėti iki einamojo mėnesio 27 d. Jei sąskaitoje įsivėlusi klaida, tiesiog pakoreguokite mokėtiną sumą.

Kitos kategorijos

Kiti šios kategorijos klausimai