Ar reikia suderinimų arba leidimų, jei gyventojas nori įstiklinti savo buto balkoną?

Vadovaujantis statybos techniniu reglamento STR 1.01.08:2002, balkonų, lodžijų įstiklinimas, fasado elementų pakeitimas, nesilpninant laikančiųjų konstrukcijų priskiriamas statinio paprastojo remonto darbams,

 

Reikalingi leidimai:

  • Paprastojo remonto aprašas (kultūros paveldo statinio atveju – paprastojo remonto projektą). Pastato paprastojo remonto aprašas (projektas) turi atitikti statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“ reikalavimus. Aprašą (projektą) parengti gali architektas, turintis teisę užsiimti projektavimo veikla, ar projektavimo paslaugas teikianti įmonė (Mano būstas tokių paslaugų neteikia).
  • Daugumos gyvenamojo namo butų savininkų sutikimas ( pagal Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 4.85 straipsnį pastato bendraturčių sutikimai turi būti renkami vadovaujantis butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu, priimant sprendimus, tvarkos aprašu, patvirtintu 2018 m. rugsėjo 21 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-844 “Dėl butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu, priimant sprendimus, tvarkos aprašo patvirtinimo”. Procedūrą vykdo/organizuoja daugiabutį namą administruojanti įmonė arba daugiabučio namo savininkų bendrija.
  • Statybos leidimas (išduodamas pateikus projektą ir balsavimo protokolą). Statybos leidimą išduoda savivaldybių administracijos. Pastato paprastojo remonto aprašui (projektui) patikrinti skiriama 10 darbo dienų. Tuo atveju, jei patikrinus projekto sprendinius jiems yra pritariama, leidimas atlikti pastato paprastąjį remontą išduodamas per 3 darbo dienas.

Kitos kategorijos

Kiti šios kategorijos klausimai