Pusė radiatorių bute šyla, pusė ne, nors jau praėjo šildymo paleidimui skirtas laikas.

Gali būti, kad šildymo prietaisuose yra susikaupę oro, kurį reikėtų išleisti per viršutinio aukšto butų radiatorių nuorinimo ventylius. Patariame kreiptis į kaimynus viršuje arba informuoti apie tai namo šilumos ūkio prižiūrėtoją registruodami įvykį BonoDomo arba pranešdami klientų aptarnavimo centrui telefonu 8 700 55966.

Kitos kategorijos